3 ราศี ต้นเดือน ธ.ค เตรียมตัวรวย มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่


ท่านที่เ กิ ดในราศีเมถุน

ชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่ด ว งมีโอกาสได้โชคได้ลาภเหมือนกัน เพราะดาวจันทร์ที่มาจากเรือนการเ งิ นมาทับด วงชะตา

ชาวราศีเมถุนจึงมีโอกาสได้โชคได้ลาภ แต่โชคลาภที่ได้จะเป็นเพียงโชคลาภเล็ก เท่านั้น ใครหวังร ว ยเลยทีเดียวคงยังไม่ได้

ถ้าถามว่าการเ งิ นดีไหม บอกได้เลยว่าดีมีโอกาสได้เ งิ นจากการทำงานมาก อาจได้เ งิ นพิเศษ ได้รับจ๊อบอะไรบ างอย่ างที่ทำให้ได้เ งิ นมากขึ้น

ท่านที่เ กิ ดในราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎเป็นราศีที่ด ว งชะตาดีขึ้นตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีย้ ายมาเล็งด ว งชะตา ชาวราศีกรกฎมีโอกาสโช คดีหลายเ รื่ อ ง

ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งการงานหรือการเ งิ น โดยเฉพาะเ รื่ อ งการเ งิ นค่อนข้างดีมาก

ชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้ร ายได้มากขึ้นจากงานที่ทำในปัจจุบัน และมีแผนที่จะขยับขย ายกิจการหรือการทำอาชีพเสริมอีกด้วย

ส่วนเ รื่ อ งโช คลาภนั้นมาแรง ด ว งมาโอกาสได้โช คได้ลาภแบบจัดเต็มด วงมีโอกาสได้ลาภลอย แต่ถ้าไม่ได้

เ สี่ ย ง ด ว งก็จะได้ลาภในทางอื่น เช่น ได้ของขวัญ ของฝาก ของฟรี เป็นต้น

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

ท่านที่เ กิ ดในราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ถือว่าด ว งดีหลายอย่ าง ทั้งการงานและโช คลาภจะเข้ามาพร้อม กัน ช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะงานเยอะ

ทำงานกันจนตัวเปื่อย แต่ก็จะได้เ งิ นเยอะ เพราะงานมากเ งิ นก็ย่อมมากตามไปด้วย

ส่วนเ รื่ อ งการเ งิ นก็ดีมาก เพราะดาวพุธเจ้าเรือนลาภะลาภผลรายได้มาทับด วงชะตา ก็เท่ากับชาวราศีพิจิกจะโช คดี มีโอกาสรับทรั พย์ในช่วงนี้

ข้อมุลrugyim

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png