คนเกิด 4 ราศี ดวงดี มีเกณฑ์จับเงินล้าน คนรวยส่งท้ายปี 2020


ร าศีมังกร

เป็นคนค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ เป็นคนหัวร้อน ไ ม่ชอบคนพูดจาไม่รู้เรื่อง

เพราะคนที่เกิ ดร าศีมังกร ไม่ชอบการพูดซ้ำๆซ ากๆ เป็นคนจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมาแต่คนที่เกิ ดร าศีมังกรนั้น เป็นคนปากร้ า ยใจดี

คำทำนายในรอบเดือนกันย านี้ มีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่เงิ นทองไหลมาเทมา

พูดถึงการงานที่ทำอ ยู่นั้นจะเป็นไปได้ ดีและดีขึ้นเรื่อ ยๆ มีโอ กาสประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานสูง

ร าศีพิจิก

เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่วางแผนชีวิตมีความฉลาด แต่ไม่ชอบที่จะอวด

เป็นคนพูดมากกว่าทำ คนที่ได้ร่วมงานกับคนที่เกิ ดพิจิกจะเป็นคนที่โชคดี

เพราะมักเป็นคนที่มองโลก ในแง่บวกจริงจังจริงใจกับเพื่อ นร่วมงานที่มีความจริงใจด้วย

และยังมีความฉลาดมากด้วย ในช่วงปีหน้ านี้จะ เป็นช่วงที่โชคของคุณไปถึงจุดสูงสุด

ยังมีเกณฑ์ได้เจอคนรัก ที่มีโชคมาให้หน้ าที่การงานสูงขึ้น มีบ ารมี มีเกณฑ์ได้รับทรั พ ย์ก้อนโต

จากนี้ก่อร่าง สร้างตัว สุขสบายกว่าเดิม ร้อ ยเท่าพันเท่า

ร าศีธนู

เป็นคนฉลาดหัวไว ไม่ชอบความเรื่องมาก วุ่นว า ย เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้

แต่ในบางเรื่อง ก็เป็นคนไม่ยอ มใครง่ายๆ และนิสัยสำคัญอิกอย่ างเป็นคนที่ถึงไหนถึงกัน

เป็นคนชอบ ปิดทองหลังพระส่วนใหญ่จะทำดีแล้ว ไม่ค่อ ยมีคนเห็น

ในเดือนตุลาคมไปถึงสิ้นปีนี้ จะนับว่าเป็นช่วงมหาโชค จะมีคนนำพาลาภก้อนใหญ่

หน้ าที่การงานใดๆ จะเติบโตจะดีขึ้นเรื่อ ยๆ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา จากทุกข์หน่อ ยจะสบายขึ้น

ร าศีกรกฎ

เป็นคนจริงจังจริงใจ ชอบความเป็นระเบียบ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความเป็นตัวเองสูง

ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นชอบทำทุกอย่ างให้ออ กมาดีได้ด้วย ตัวของตัวเองและไม่ชอบให้คนอื่นมาออ กคำสั่ง จังหวะชีวิตในช่วงนี้

เริ่มถอ ยห่างจากชีวิตตกต่ำ จะสุขสบายขึ้นเรื่อ ยๆ เป็นช่วงมหาเฮง

เตรียมตัวร ว ยได้เลย มีเกณฑ์จะได้รับทรั พ ย์ หนักเงินทองไหลมาเทมา เก็บทำนายนี้ไว้ ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png