5 นักษัตร อุปสรรคผ่านพ้น มีเเต่ความโชคดี


เบอร์ 5 ปีขาล

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ด ว งไม่ค่อยดีทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็น

ช่วงต กต่ำของชี วิตเลย ก็ว่าได้ เเต่บัดดว งของ คุ ณจะเปลี่ ยนเเปลงไป ในทางที่ดีขึ้น

เเละจะดีต่อเนื่ องไปจ นถึงในช่วงกลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก โช คลาภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใ จ ดว งจะดีอย่ างมาก

ยิ่งเรื่ องของความรักเเล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วง ก็จะพบกับความสุข

ความเจริญวาสนาผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุ ณเจริญยิ่งขึ้นไป

เบอร์ 4 ปีมะเส็ง

คนที่เกิ ดปีนักษัตรมะเส็ง อยู่ในช่วงเวลาของการปลดหสิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อย

กับการทำมาค้าขๅย เเต่บ อ ก ได้เลยว่า ดว งช ะต าของคุ ณ จะได้ปลดห อย่ างเเน่นอน

ในขณะเดียวกัน คุ ณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใ จ ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอ บโ ก ยเงิน

ในช่วงเดือน จะทำให้คุ ณได้รับทรั พย์เเไม่ทันคาดคิด คาดฝันกันเลยทีเดียว

เเวด วงการเงินของคุ ณ ในปีจะสดใส ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมด

เบอร์ 3 ปีมะ เ มี ย

ท่านที่เกิ ดปี สองปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าด วงช ะต า จะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร

ทำอะไรไปเเล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีเเต่ภาระห สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก

เเต่ทว่าดว งของคุ ณจะเริ่มเปลี่ยนไป ที่จะได้ปลดห สิน เตรียมตัวเตรียมใ จรอพบกับ ข่าวดีได้เลย

การทำมาค้าขๅยจาก ที่เคยชะลอตัว การเงินอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัดการงานของคุ ณจะประสบความไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย

เบอร์ 2 ปีระกา

ท่านที่เกิ ดปี นักษัตรระก า ปีเเม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ เเละยังเจอปั ญ ห าอุปส รรค

ประทุเข้ามาเเหลายทาง เเต่เลิกน้อยใ จคิดมาก ได้เเล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไป ภาระห สินของคุ ณ จะหมดไป

ในช่วงไม่เกินกลางปีปั ญหาเล็กๆ น้อย ก็จะหมดไปในสิ้ นเดือน ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง ลงเเรงสักหน่อย บ อ ก

เลยว่าเป็นเดือนของคุ ณจริงๆ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ

เบอร์ 1 ปีกุน

ท่านที่เกิ ด ปีกุนนั้นค่อยข้างท รม า นกับการทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา

การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บางครั้งถึ งกับ ต้องอ ดมื้อกินมื้อ

เพื่ออยู่ให้ถึงสิ้ นเดือน เเต่ดว งช ะต าของคุ ณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห ปลดสิน

จากการที่คุ ณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต ซื่อตรง โช คช ะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ดว งของคุ ณ

ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเก็บ

ก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อยเเละนอกจากจะได้ปลดห เเล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโช คเ สี่ ย งโช คเล็กๆ น้อยๆ