4 ราศี ชะตาขาขึ้น บุญเก่าค้ำจุน มีเกณฑ์รวยชีวิตสุขสบาย


ราศีกรกฎ

ปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่าย แม้ดูไม่กระตือรือร้นนักมองดูไปเรื่อยสบ าย เหมือนไม่ยินดียินร้ า ยกับใครเท่าไหร่นักแต่เขาชอบความสงบ

รักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่ างสบ ายไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยพิธีรีตรองเลย แต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมา

เป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบ ายใจ มีน้ำใจและจริงใจ จึงเป็นที่รักของใครต่อใคร ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั้น

การงานของคุณดูติดขัดบ้ าง เพื่อนร่วมงานไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่ เป็นเพราะบุญเก่าที่คุณทำไว้

ไม่ค่อยหนุนนำ เราจะผ่านช่วงเดือนนี้ไม่ได้ วาสนาจะเริ่มนำพา คนรักจะให้โช ค การเงิ นจะดีขึ้นเรื่อยแบบไม่ทันได้คิด

ราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและเเย่มาก ภายในคนเดียวกัน

ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา ชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อน จิตใจดี แต่ก็โกรธและหงุดหงิดง่าย

ชาวพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมากไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้ง ในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมา

เป็นช่วงข่มขื่นของชีวิตมีความท้อแท้ ฐานเงิ นย่อมเเย่ แต่ไม่ต้องห่วงค่ะหลังจากผ่านช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปแล้ว

จากนี้ไปจะผมขอ ดาวเสาร์โคจรพื้นด วงชะตา จะมาหนักอีกทีในช่วงรอบ 30 ปี สำหรับการเงิ นในช่วงเดือนหน้า

เป็นจังหวะแรกที่คุณจะมีความโช คดี เป็นราศีแห่งปีเลยก็ว่าได้ และ จังหวะที่ 2 จะเกิ ดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 40 ปีจะพ้นเคร าะห์ โช คลาภนำมา

ราศีมีน

โดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชาวราศีอื่นไม่น้อยเลย รักความสวยงาม รักความเรียบร้อยเป็นระเบียบ

คุยเก่ง ช่างฝัน ช่างจินตนาการ มีความโรแมนติกอยู่ในตัวสูง เขาจะพูดคุยถึงเ รื่ อ งนั้นเ รื่ อ งนี้ได้เรื่อย

เขาเป็นคนที่วาดฝันแต่สิ่งดีสิ่งสวยงามโดยพย าย ามที่จะซ่อนหรือลืมความจริงที่ไม่ได้ดั่งใจเขาเอาไว้

ชาวราศีมีนจะไม่ชอบให้ใครมาพูดจาตำหนิอะไรแม้แต่เล็กน้อยก็ตาม เป็นคนมีอารมณ์ศิลปิน หวั่นไหวง่าย

ชอบคิดมาก ในช่วงที่ผ่านมานี้นั้น ได้พบกับจุดตกต่ำของชีวิตมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว

ทำให้หลายอย่ างเป็นเหมือนโซ่ตรวน เหมือนเป็นเ ว รก ร ร มต่อกันมา ด วงของคุณในช่วงเดือนหน้า

ในเ รื่ อ งของการทำงานนั้นควรจะมีจุดผิดพลาดเล็กน้อย ทำให้มีปัญหากับเจ้านายบ้ าง

ขอให้คุณทำงานตามนโยบ ายตามกฎกติกาที่ดี แล้วชีวิตจะไม่มีปัญหาอะไร ส่วนในเ รื่ อ งของการเ งินนั้น

ในเดือนหน้าการเงิ นจะเริ่มหมุนคล่องขึ้น อยู่ในช่วงดว งขึ้น ถ้าหากซื้อทรั พย์สิน พวกที่ดินอสังหาริมทรั พย์ จะทำให้คุณเจริญงอกงามมากขึ้น

ราศีเมษ

ชาวราศีเมษเป็นคนที่ทนต่อแรงกดดัน ได้ดี ความที่เป็นคนตรงไปตรงมา จึงทำให้เขามีศัตรูมาก

มีคนพูดถึงมากทั้งในทางบวกและทางลบถ้าชาวราศีเมษเรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้น ไม่ต่อสู้ออกไปตรง

ก็จะดีไม่น้อย แต่ใช่ว่าชาวราศีเมษจะเกรงกลัว การอดทนไม่ต่อสู้สำหรับชาวราศีเมษนั้น

ดูจะย ากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่าการบุกลุยเข้าไปเสียอีก สิ่งที่ชาวราศีเมษสอนราศีอื่นได้คือ ความมุ่งมั่นไม่ท้อถอย

แต่สิ่งที่เขาควรจะเรียนรู้จากราศีอื่นคือ “พลังอำนาจที่สยบผู้คนนั้น คือ ความรักและความเมตตา หาใช่ความรุ นแร งและป่าเถื่อนไม่”

ช่วงที่ผ่านมาคุณได้เจอกับดาวมฤตยูโคจรทับด วงคุณถึง 7 ปี ในช่วง 7 ปีนั้นมีทั้งเ รื่ อ งดีและเ รื่ อ งร้ า ยปะปนกันอยู่

ดว งคุณขึ้นอยู่กับด วงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ หากประเทศไทยเป็นอย่ างไรก็จะส่งผลกระทบให้ชาวราศีเมษนั้นเกิ ดเหตุการณ์คล้ายกัน

จังหวะที่ 2 ของดว งเ รื่ อ งการเงิ น ในช่วงเดือนมีนานี้สภาพการเงิ นมีสภาพคล่องถ้าขยันก็จะไม่เป็นไม่มีปัญหา

การเงิ นไหลมาเทมา คนรักจะนำพาโช คลาภเข้ามาในชีวิต บ้ านหลังใหญ่ รอคุณอยู่ในปีหน้าแน่นอน

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png