ประชุมใหญ่ศาลฎีกายืนยึดทรัพย์ แฟนสาว กี้ร์ “ระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง” รวยผิดปกติ


สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าเมื่อวันที่11 ก.ย.2563 ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีคำพิพากษาในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ พิพากษายืน ตามศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ภรรยา นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 11 รายการรวม 42,816,226.64 บาท

ให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยเห็นว่าอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของผู้ถูกกล่าวหา และ น.ส.จันทภา พิษณุไวศยวาท ผู้คัดค้านที่ 1 ฟังไม่ขึ้น ทั้งนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2562 นางระพิพรรณ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 11 รายการ รวม 42,816,226.64 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 6 บัญชี , ที่ดิน 3 แปลง ,บ้านในซอยเสื้อใหญ่อุทิศ 1 หลัง และเงินที่นำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีนางจิราวรรณ (ชื่อเดิมของนางระพิพรรณ) และผู้คัดค้านที่ 3 (นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง) จำนวน 1,900,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากศาลพิพากษาถยึดทรัพย์ 42,816,226.64 ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว นางระพิพรรณยังถูกศาลฎีกาฯ พิพากษาจำคุก 2 เดือน ไม่รอการลงโทษ คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ และปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ห้ามดำรงตำแหน่งใดใดทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ 9 ธ.ค.2556 ซึ่งเป็นวันพ้นตำแหน่งกับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 119 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากให้ลงโทษจำคุก 2 เดือน(คดีหมายเลขแดงที่ อม.237/2562 วันที่ 16 ก.ย.2562)

ขอบคุณ คมชัดลึก

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png