คนแน่นวัด เปิดยอดกฐิน วัดตะโก หลวงพ่อรวย


หากพูดถึงหลวงพ่อรวย วัดตะโก หลายท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะหลวงพ่อรวยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง

ของจ.พระนครศรีอยุธย า วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเป็นที่ต้องการอย่างมาก และยังเป็นเกจิอาจารย์ที่มีจริยวัตรงดงาม

ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดตะโก

จนอายุครบอุปสมบท ก็อุปสมบทที่วัดตะโก เป็นพระนักพัฒนานำเอาความเจริญรุ่งเรือง

มาสู่วัดตะโกมาตลอดหลายสิบปี

หลวงพ่อรวย

กราบสาธุ

ล่าสุด เพจ วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธย า กรรมการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา. เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png