4 วันเกิด ดวงเฮง จะหมดเคราะห์ ดวงขึ้นรับทรัพย์ก้อนโต


อาทิตย์

ในช่วง 2 ปีหลังนี้ด ว งชะต าค่อนข้างฝืดถูกบ ดบัง ไม่โดดเด่น ในเ รื่ อ งใดเลย

โดยเฉพาะการงานการเงินล้ ม พั งไม่เป็นท่า ไม่มีด ว งไม่มีโ ช คลาภดีๆ เข้ามา ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

แต่เมื่อเข้าสู่ปลายปี 2563 ด ว งจะเปลี่ยนไป ในทางตรงข้ามด ว งจะขยับดีขึ้น จะหมดเคราะห์ หมดโศก..

มีเกณฑ์ได้จับเงิ นก้อนโต หากทำธุรกิจจะทำกำไรงาม ได้ขยายกิจการ การงานเจริญงอกงามขึ้น ลงทุนทำอะไรประสบความสำเร็จ ไปด้วยดี หน้าที่การงานมั่นคงมากขึ้น และโ ช คลาภถามหาแน่นอน มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่

รับทรัพย์จากการเ สี่ ย งโ ช คในช่วงปลายปีนี้

อังคาร

สำหรับคนเกิดวันอังคารโดยพื้นด ว งแล้ว คุณเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูงส่ง แต่ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาด ว งชะต าและหลายสิ่งหลายอย่าง เข้ามาบดบังด ว งของคุณ บางอย่างเป็นผลมาจาก การกระทำที่ไ ม่ดี หากเลิกหรือแก้ไขได้ แล้วด ว งชะต าจะพลิกกลับจากร้ า ยกลายเป็นดี

หลายสิ่งหลายอย่าง ที่เคยตกทุ กข์ย่ำแย่ จะเริ่มเห็นผลดี เจริญงอกงามขึ้น กิจการการค้าหรือคนทำธุรกิจ มีโอกาสก้าวหน้าสูง กิจการจะรุ่งเรืองงอกเงยโชติช่วง คิดทำสิ่งใดล้วนประสบผลดี จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง และในช่วงปลายปีคุณยังมีโ ช คใหญ่ มีโอกาสถูกสลากรางวัลใหญ่ จะได้ลาภลอยก้อนโตทีเดียว

พุธ

ชาววันพุธเป็น ผู้มีบุญวาสนาสูง ภายในปีนี้มีเกณฑ์ ถอยรถใหม่เป็นของตัวเองอย่างแน่ด ว งชะต าการเงินเดินสะพัด จับจ่ายใช้คล่อง แต่ควรบริหารจัดการให้ดีไม่อย่างนั้น ก็อาจติดขัด เพราะใช้จ่ายเกินควร แต่เร็วๆโ ช คลาภกำลัง จะลอยมาหามีโอกาสถูกรางวัล

มีโ ช คจากการเ สี่ ย งโ ช คเ สี่ ย งด ว งต่างๆ ได้จับเงินก้อนโต เงินแสนเงินล้าน คุณมีโอกาสได้ครอบครองแน่นอน ดวงการงานราบรื่น และยังมีเกณฑ์ได้ขยับขยาย อาจเป็นการเลื่อนตำแหน่ง หรือขยายสาขาขยายธุรกิจ

วันศุกร์

ดวงชะตาของชาววันศุกร์ กำลังจะหมดปัญหาและปราศจากทุกขลาภ จะหมดเคราะห์หมดโ ศ ก ขอให้หมั่นทำบุญ อุทิศส่วนกุศล แด่เข้าก ร รมนายเว รของคุณ จะยิ่งดลบันดาล ให้พ้นทุ กข์เร็วขึ้น ชีวิตจะดีขึ้นทันต า

จากที่ผ่านมาพบแต่ปัญหา ติดขัดด้านการเงิ นมีหนี้สิน จับจ่ายใช้สอยไม่สะดวก รายจ่ายมากกว่ารายรับ จากนี้จะหมดไปและจะมีโ ช คใหญ่เข้ามา ให้ชื่นใจมีโอกาสถูกสลากถูกเลขรางวัล ได้รับเงินก้อนโต เป็นลาภลอย มีความสมปรารถนาเกิดขึ้นในช่วงนี้ มีความเจริญรุ่งเ รื อ งมากยิ่งขึ้น

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png