มีโอกาสรวยแบบไม่ตั้งตัว 5 ราศี คนใกล้ตัวจะนำพาโชคก้อนโต มาให้ท่าน


อันดับที 1 ราศีตุลย์

สิบปีที่ผ่านมาด วงชะตาลุ่มๆ ดอนๆ มาตลอดเ งินทองก็ไม่ใช้เหลือใช้เข้ามือขวา ออกมือซ้า ย เก็บเงิ นไม่ค่อยอยู่

ลงทุนทำอะไร ไปก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนเหนื่อยเปล่าทำเหนื่อยฟรีๆ ทำดีไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผลคนไม่เคยซาบซึ้งใจ

หรือจำบุญคุณได้เลยทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่หลังวันที่16 มิถุนายนเป็นต้นไปด วงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดี

ในเรื่องของการเงิ น โ ช ค ล า ภ ทะเบียน ป้ายแดง จะให้โ ชคใหญ่มีเกณฑ์รับเงิ นสด หรือของรางวัลที่มีมูลค่าหลักแสน

เอาไปปลดหนี้ปลดสินตั้งตัวได้เลยคนโสดในเดือนนี้จะได้เจอคนรู้ใจโดยบังเอิญ

อันดับที 2 ราศีมีน

ปีที่แล้วมาด วงชะตาท่าน ไม่ค่อยสู้ดีนักมีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลากลับบ้ าน ทุกทีญาติพี่น้องหลายๆ คนได้ดิบได้ดี

บ างคนหน้าที่การการดีมีคนนับหน้าถือตา แต่เรายังไปไม่ถึงไหนเลยทำให้น้อยเนื้อต่ำใจ

ในโ ชคชะตาวาสนาตนเองอยู่บ่อยครั้ง แต่ปีนี้หลังวันนี้เป็นต้นไป

ด วงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดี ในเรื่องของการเงิ นโช คลาภบุญบ ารมีเก่าที่เคยร่วมสร้างมาดลบัลดาลให้มี

โช คใหญ่เข้ามามีเกณฑ์รับเงิ นสดหลักแสนเอาไปปลดห นี้ ป ล ด สิ น ตั้งตัวได้เลยและสำหรับในปี2563

อันดับที 3 ราศีพิจิก

แนะด วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ปีที่แล้วย่ างเข้าปีใหม่2562 เรื่อง ร้ า ย ที่เข้ามาพอได้ ค ลี่ ค ล า ย

ไปบ้ างแต่ก็ยังมีเรื่องให้กลุ้มใจอีกมากในใจแต่มักไม่กล้าจะบอกกับใคร มักเก็บไว้ในใจคนเดียว ทั้งเรื่องความมั่นคงในชีวิต

ที่ยังไม่แน่ไม่นอนงานการก็ กระท่อนกระแท่น เงิ นทองก็แทบไม่เคยได้เก็บ แถมยังมีคำพูดคนบั่นทอนหัวใจคำพูด

ดู ถู ก เปรียบเทียบจากญาติพี่น้อง ทำให้น้อย อ ก น้อยใจ อยู่มากแต่หลังวันนี้เป็นต้นไปด วงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดี

ในเรื่องของการเงิ นโช คลาภและคู่ครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพบูชาจะบัลดาล ให้โ ชคใหญ่แก่ท่านมีเกณฑ์รับเ งินสด

หลักล้านเอาไปปลดห นี้ปลดสินเป็นเศร ษฐีชั่วข้ามคืนแถมคนที่ยังโสดเร็วๆ นี้จะได้เจอคนรู้ใจรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีมาข้างกาย

คลายเหงาอ่าน แล้วดีบอกต่อเป็นกุศลเผื่อเพื่อนๆ ที่เกิ ดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย

อันดับที 4 ราศีกันย์

แนะ นำ คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักคนเป็นมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทั้งท่าทางการพูดจาบุคลิคต่างๆ

มักมีคนแอบปลึ้มท่านอยู่มากแต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะเป็นคนที่มีกำแพงสูงไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายๆ

จึงมักทำให้หลายๆ ครั้งก็พลาดโอกาสดีๆ ในชีวิตไป

พื้นฐานเป็นคนปัญญาดีไม่ด้อยกว่าใคร แต่มักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือน้อย

ทำให้มักไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องผลการทำงานหรือผลการเรียนสักเท่าไหร่ เหมือนเก่งแต่ถูกปิดโอกาสจากอีกคนที่

ด วงชะตาอุปถัมภ์แรงกว่าเจ้านายครูบ าอาจารย์เอ็นดูมากกว่า แต่หลังวันที่ 28 เป็นต้นไป

อันดับที 5 ราศีพฤษภ

ด วงชะตามักถูกนำไปเปรียบเทียบกับ คนนั้นคนนี้ตั้งแต่เด็ กทำให้โตมาจะ

เ ก ลี ย ด ก ารแข่งขันการชิงดีชิงเด่นมากจึงมักทำให้เป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมที่จอมปลอม

ทั้งในที่ทำงานในที่เรียนทำให้มีเพื่อนสนิทน้อยมากเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจในตัวคุณเพื่อนที่คบๆ

ก็มักจะมีนิสัยคล้ายๆ กันด้วยถึงจะคบกันยืดด วงชะตานี้มักเป็นคนมีไหวพริบดีเข้าใจอะไรได้ไวกว่าคนอื่นแต่แสดงออกมากไม่ได้

เพราะมี ค ติ ว่าต้องอยู่ให้เป็นจึงมักไม่ชอบที่เกินหน้าเกินตาใครเลยทำให้มีคนเกลียดมีศัต รู

ในที่เรียนในที่ทำงานไม่มากและหลังวันนี้เป็นต้นไปด วงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเ งิน

โช คลาภเลขใกล้ตัวจะให้โ ชคใหญ่มีเกณฑ์รับเงิ นสด หลักแสนเอาไปปลดห นี้ปลดสิน ตั้งตัวได้เลย

ค น โสดจะมีคนฐานะดีเข้ามาจีบเข้ามาทอดสะพานให้หากคุยกันถุก ค อ

มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นและสำหรับในปี62นี้ถือเป็นปีที่

ด วงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ป้ายแดงทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า

จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทองความขยันความเพียร ไม่เอาเปรียบไม่คดโก งจะทำให้

ด วงท่านดีย าวๆ จนถึงปี63 ถ้าอ่ า นแล้วไปในทางที่ดีกับท่าน อ ย่ าลื ม แ ช ร์ ไว้ เพื่อเป็นกุศล ขอให้คำทำนายเป็นจริง ด้วยเทอญ