5 วันเกิด ดวงแข็ง ใครคิดร้าย ต้องถอยหนีแพ้ภัยตัวเอง มีเกณฑ์ได้โชคเงินก้อนใหญ่


คนที่เกิ ดวันพุธ

หลังผ่านมรสุมต่างๆไปแล้วมันจะทำให้คุณเก่งกว่าที่เคยเก่ง แกร่งกว่าที่เคยแกร่ง มีความคิดเชิงบวกในการจัดการสิ่งต่าง ๆ

มากอย่ างที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งมีความอดทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สามารถทำในสิ่งซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ

ไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะเชื่อถึงผลสำเร็จที่จะเกิ ดขึ้นในขณะที่คนอื่นถอดใจ แต่พึงระวังเรื่องความเคยชินกับการใช้เงิ นแบบเก่า

ตอนที่หามาก ก็ใช้แบบคนมีมาก บ างครั้งใช้เ งินใช้ทองไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลัง ถ้าอย ากได้อะไรจริงๆก็ซื้อทันทีถ้ามีเงิ นอยู่ในมือ

อาจจะทำให้ลำบ ากเอาได้ เพราะหากวันไหนต้องมีเหตุเดือดร้อนต้องใช้เงิ นก้อน

คนที่เกิ ดวันอาทิตย์

ต้องบอกว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความอดทนมากๆซึ่งในเบื้องต้นอาจจะต้องลำบ ากตรากตรำถูก

ดู ถู ก เ ห ยี ย ด หย าม สบประมาทจากคนที่ไม่ชอบเราอยู่แล้ว ยิ่งเห็นเราล้มก็ชอบมาเหยียบซ้ำ ซ้ำเติม

ด้วยเหตุว่าที่ผ่านมาเราชอบทำในสิ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้ าน แต่อย่ าได้มามีเรื่องกับคนวันนี้เลย เพราะด วงแข็งสุดๆ

เจอเรื่องร้ ายๆแค่ไหน ชะตาก็ผ่อนหนักให้เป็นเบ า

คนที่เกิ ดวันเสาร์

คนที่เ กิดวันนี้ปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่ายสบ ายๆ เหมือนไม่ยินดียินร้ ายกับใครเท่าไหร่นัก

ชอบความสงบ รักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่ างสบ ายๆ ไม่ชอบระเบียบพิธีรีตรอง และก็เป็นคนตรงไปตรงมา

เป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบ ายใจ มีน้ำใจและจริงใจ บ่อยครั้งจึงมักถูกคนเอาเปรียบ กินแรง

ด้วยความที่ไม่อย ากยุ่งไม่อย ากมีปั ญหากับใครเลยปล่อยผ่าน เลยกลายเป็นว่า ไม่ได้แก้ตัวในสิ่งที่มีคนนินทาลับลังในเรื่องที่ไม่จริง

แต่ขอเตือนดังๆเลยว่า แต่อย่ าได้มามีเรื่องกับคนวันนี้เลย เพราะดว งแข็งสุดๆ เจอเรื่องร้ ายๆแค่ไหน ชะตาก็ผ่อนหนักให้เป็นเบ า

เจอวิกฤตจะแย่ๆ ก็มีอะไรสักอย่ างดลใจให้มีคนมาช่วยเหลือ ดึงมือขึ้นจากปากเหวได้แบบฉิวเฉียด

คนที่เกิ ดวันอังค าร

คนเ กิดวันนี้โดยมากมักเป็นคนที่รักสันติ รักความสามัคคี เป็นคนใจกว้าง ยุติธรรม มีเหตุผล

ยอมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่ างในหลายมุมมอง ไม่ชอบพูดจาให้ร้ ายใคร หรือพูดกระทบที่ทำให้ใครๆไม่พอใจ

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ตก ทุ ก ข์ ได้ย าก บ างทีเป็นคนเงียบกว่าปกติ พูดน้อย

จนบ างครั้งกลายเป็นว่ามีคนมองว่า หยิ่ง บ่อยๆครั้งเลยตกเป็นผู้ร้า ยในสายตาของใครหลายๆคน รวมถึงเจ้านาย

หัวหน้าเราก็ไปเชื่อคำโกหกคำลวงของคนที่คิดๆไม่ดีกับเราด้วย

คนที่เกิ ดวันพฤหัส

หลังจากต้องเผชิญกับสารพัดปั ญหานานับประการ รู้สึกเหนื่อยกับการทำงาน ซึ่งบ างเรื่องก็เรียกได้ว่าแทบจะสุดกำลังของชีวิตเลยทีเดียว

แต่ด้วยความที่ยังรู้ว่าจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปเพื่ออะไรและอะไรคือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของชีวิต

เลยทำให้ยังอดทนรอมาได้จนถึงปัจจุบัน แต่หลังผ่านพ้นทุกอย่ างมาได้ หลังจากนี้ก็จะมีโอกาสดีๆเข้าหา

หลายอย่ างเลยทีเดียวทั้งการงาน การเ งิน และความรัก แต่ด้วยความที่คนเกิ ดวันนี้โดยมาก

มักจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดี เลยมักจะมีคนหมั่นใส้ อิจฉา บ้ าง