เจอมนต์ดำ ฝันร้าย ดวงไม่ดี สมเด็จโตให้สวดสามคำสั้นๆ ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป - SIAMBEST เจอมนต์ดำ ฝันร้าย ดวงไม่ดี สมเด็จโตให้สวดสามคำสั้นๆ ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป - SIAMBEST

เจอมนต์ดำ ฝันร้าย ดวงไม่ดี สมเด็จโตให้สวดสามคำสั้นๆ ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป


สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการสวดมนต์ โดยที่สมเด็จโต พรหมรังษี นั้นเกี่ยวกับการสวดมนต์เอาไว้ว่า ในสมัยที่ออกธุดงค์ในป่า เป็นเวลา 15 ปี และ

อาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟอันเป็นที่ใกล้ชายแดนของเขมร ล้าสมัยนั้นพวกผ ีวิญญาณต่างๆ ตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทย์มนต์และคาถาเล่นคุ ณไสยมากมาย

อยู่ในบริเวณเขตชายแดนของประเทศไทยและก็ได้เดินธุดงค์แต่เพียงลำพัง โดยที่ตั้งนานไม่ได้ศึกษาในเรื่องเวทย์มนต์อาคมหรืออะไรใดๆเลยนอกจากคำ

ว่า “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง ส า ระณัง คัจฉามิ” ซึ่งคำเหล่านี้นั้นได้มีความหมายว่า “ข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง พระธรรมเป็นที่พึ่ง พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง”

เวลาที่ท่านนั้นไปไหนมาไหนก็จะกล่าวแค่คำนี้ แล้วเมื่อท่านนั้นได้เข้าสู่หมู่บ้านชายแดนของประเทศไทยในเขตดงพญาไฟ ท่านก็ได้ฝากกดอยู่ท้าย

หมู่บ้าน แล้วก็ได้มีชาวบ้านนั้นได้นำอาหารมาถวาย ก็ท่านนั้นก็ได้อยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี และท่านก็ได้พบกับคุ ณวิเศษแห่งการสวดมนต์

เนื่องจากว่า ได้มีชาวบ้านนั้นเข้ามาสนทนากับท่านหลังจากได้ถวายอาหาร นายคนนั้นชื่อพล นายพลนั้นเล่าว่าเขานั้นได้ฝึกเวทมนตร์คาถาอาคม

และจนมีญาณที่แกร่งกล้า แล้วมักจะทดสอบเวทมนตร์คาถากับพระภิกษุสงฆ์ที่เดินมาทางมาปักกลด ที่ตรงนี้อยู่เป็นประจำ

และก็ยังได้เล่าให้ท่านฟังอีกว่า เขานั้นได้ส่งคุ ณไสยเข้ามาทำร้ า ยท่านทุกคืน แต่ทำโดยที่ไม่ได้หวังทำร้ า ยเพราะจะเป็นบ า ปก ร ร มถึงต า ย เพียงแค่ขอ

นั้นจะต้องการทดสอบดูว่าถ้าภิกษุรูปไหนมีวิชาอาคมแกร่งกล้า ที่สามารถต่อสู้กับคุ ณไสยของเขาได้ และเขานั้นก็ได้ทำคุ ณไสยใส่เพื่อนถึง 7 วันเต็มๆเลยที

เดียว แต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ า ยอะไรได้เลยและนายผลนั้นก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้วิชากับท่าน พันนั้นก็ได้บอกกับนายผลไปว่าตัว

ท่านเองนั้นก็ไม่ได้มีเวทมนตร์คาถาอะไรใดๆ แต่เขานั้นก็ไม่เชื่อว่าโกหก แต่ท่านนั้นก็ได้พยายามบอกให้นายผลรู้ว่าท่านนั้นไม่มีวิชาจริงๆ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

ในผลจึงเก ิด ความสงสัยเป็นอ ย่ างมาก และท่านก็ได้บอกว่าท่านจะสวดแต่คำว่า “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

จนมีจ ิต สงบนิ่งแล้วถึงได้แผ่ส่วนบุญกุศลไปให้สรรพสั ต ว์ทั้งหลายโดยกล่าวว่า จงอ ย่ าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใ จเลย อ ย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อ ย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย และท่านนั้นก็ได้จำวัดนอนปกติ จากนั้นได้ผลจึงได้ขอให้ท่านนั้นหยุดสวดมนต์ 1 วัน และก็ถึงเมื่อเวลาค่ำท่านนั้นก็ได้

ทำการจำวัดโดยที่ไม่ได้สวดมนต์นั่นเอง แต่ปรากฏว่าก็ได้ยินเ สี ยงดังขึ้นมากุ๊กๆกั๊กๆ จึงได้จุดเทียนแล้วก็พบว่ามันเป็นตะขาบตัวใหญ่กำลังเลื้อยเข้ามาอยู่

ใกล้ตัวของท่าน จึงต กใ จและได้เผลอสวดมนต์ตามที่ท่านบอกนั้น ตะขาบก็จึงได้ห า ยไป ท่านก็ได้จำวัดนอนเป็นปกติ และในวันรุ่งขึ้นนั้นได้ผลก็มาหาท่าน

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

และได้บอกว่า เมื่อคืนได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกลดที่ท่านพำนักอยู่ และท่านก็เลยบอกว่า อาตมานั้นตื่นแล้วต กใ จจึงได้สวดมนต์ภาวนา ตะขาบตัวนั้นก็เลยห า ยไป

ได้ผลจึงได้ยกมือพนมขึ้นพร้อมกับบอกว่า ข่าวนั้นเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนตร์คาถาและคุ ณใส่ของเขานั้นไม่อาจที่จะทำร้ า ยท่านได้ พ่อท่านนั้นมีเกาะแห่ง

การสวดมนต์และภาวนาคุ้มครองอยู่นั่นเอง เป็นยังไงบ้างคะเมื่อฟังเรื่องเล่านี้แล้ว การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีเลยล่ะค่ะ ไม่ว่าจะสร้างบุญให้กับเราแล้ว

ยังป้องกันภ ัย อันตรายให้กับเราได้อีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะสวดมนต์ทุกๆวัน สวดเพียงสั้นๆเวลา 5 นาทีก็ได้ แต่ขอให้คุ ณสวดเป็นประจำเท่านั้นเองค่ะ เก ิด ผลดีกับคุ ณล้วนๆเลย

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png