ราศีที่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนมาซื้อรถ ซื้อบ้าน มีเงินเก็บ ชีวิตสุขสบายทั้งครอบครัว


ในช่วงวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 มีราศีที่มีเกณฑ์ได้เงิ นก้อนเข้ามา

แล้วเ สียออกไปซึ่งนั่นอาจเสี ยไปกับการซื้อบ้ าน ซื้อรถ ทำให้คุณได้ชื่นใจสุดๆ เลยทีเดียว

ไปเช็ คกันเลยว่าจะใช่ราศีของคุณหรือไม่

ราศีพฤษภ (14 พ.ค. – 14 มิ.ย.)

การเงิ น การแสวงหาร ายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ “ดีขึ้น” สามารถหาร ายรับได้หลายช่องทาง

ทั้งผลกำไรจากธุรกิจ เงิ นปันผล ส่วนแบ่งจากกองมรดก รวมการติดตามท วงถามห นี้สิน

ก็จะมีโอกาสได้คืนแล้ว รวมถึงการชำระห นี้กู้ยืม หากเริ่มต้นวันนี้ ไม่เกิน 3-4 เดือน ก็จะปลดหนี้ได้ทั้งหมด

ราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

การเ งิน หากคุณต้องการกู้เงิ นเพื่อที่จะซื้อบ้ าน รถ หรือเอามาลงทุนในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เงิ นก้อนเข้ามา

แต่หากคุณไม่กู้อะไรในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะเสียเงิ นก้อนอยู่ดี และถ้าหากต้องการลงทุนอะไรก็จะสำเร็จในเดือนนี้ แต่ควรวางแผนการใช้เงิ นให้ดี

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png