หมอไก่เผย ราศีที่มีเกณฑ์จะรวย ได้จับเงินแสนเงินล้าน


เป็นราศีที่ในช่วงนี้มาแรงแซงโค้งน่าจับตามองสุด จากที่ผ่านเป็นราศีรองบ๊วย ชีวิตมกจะหาความสุขไม่ได้

เพราะมีแต่อุปสรรคปั ญหา แต่ในตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมาก เรียกว่าพลิกจากร้ า ยกลายเป็นดีเลยก็ว่าได้ ดี

ทั้งเ รื่ อ งการงานและการเ งิ น โดยเฉพาะในเ รื่ อ งของการเ งิ น ตอนนี้เริ่มเห็นแสงแห่งความร่ำร ว ยอยู่ไกล

แล้วจะด ว งดีมาก เดือนพฤศจิกายน ที่มาบอกกันก่อนล่วงหน้า

เพราะจะให้ชาวราศีกันย์เตรี ยมตัวไว้ หากจะลงทุนก็วางแผนดี หรือถ้าทำการค้ าขายอยู่

สำหรับท่านที่เกิดราศีธนู

ด ว งชะตาในเ รื่ อ งของเ รื่ อ งเ งิ น ทอง ต้องยกให้ราศีธนูเลย เพราะในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะสามารถหาเ งิ น

หาทองได้มาก มีโอกาสทางการเ งิ นเข้ามาอย่ างต่อเนื่อง เหตุอะไรที่เคยติดขั ดในเ รื่ อ งของการเ งิ น

มันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ฐานะทางการเ งิ นมั่นคง มีโอกาสมีทรั พย์สินมีบ้ านมีรถเป็นของตัวเอง

ถ้ามีแล้วก็จะมีอีก หากคนทำงาน ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไร คือ คิดเ งิ นก็ได้เ งิ น สมหวัง

เ รื่ อ งการเ งิ นอย่ างมาก หากหวังเ งิ นก้อนก็จะได้เ งิ นก้อน แต่จะได้ช้าหน่อยก็เท่านั้นเอง

สำหรับท่านที่เ กิ ดราศีกันย์

เป็นราศีที่ในช่วงนี้มาแรงแซงโค้งน่าจับตามองสุด จากที่ผ่านเป็นราศีรองบ๊วย ชีวิตมกจะหาความสุขไม่ได้

เพราะมีแต่อุปสรรคปั ญหา แต่ในตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมาก เรียกว่าพลิกจากร้ า ยกลายเป็นดีเลยก็ว่าได้

ดีทั้งเ รื่ อ งการงานและการเ งิ น โดยเฉพาะในเ รื่ อ งของการเ งิ น ตอนนี้เริ่มเห็นแสงแห่งความร่ำร ว ยอยู่ไกล

แล้วจะด ว งดีมาก เดือนพฤศจิกายน ที่มาบอกกันก่อนล่วงหน้า เพราะจะให้ชาวราศีกันย์เตรีย มตัวไว้

หากจะลงทุนก็วางแผนดี หรือถ้าทำการค้ าขายอยู่

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png