โชคชะตา 4 วันเกิด นับจากนี้ชีวิตมีแต่รวย เฮงๆ ปังๆ


ใครที่กำลังมองหาคำทำน า ยดีๆ เราไม่รอช้า เอามาฝากกัน สำหรับ 4 วั นเกิ ด นับจากนี้ชี วิ ตมีแต่ร วย จะมีวันไหนบ้ างไปติ ดตามเลย

วันจันทร์

สีมงคล : สีนำโชคของคุณในช่วงนี้คือ สีชมพู สีฟ้า และสีเขียว หนุนด วงดีเสริมดวงเด่น

ด้วยการถวายสังฆทาน ทำความสะอาด และนำดอกไม้ไหว้หิ้งพระในบ้ าน ถ้ามีเวลาแนะนำให้พาคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดทำบุญด้วยจะดี

การงาน : บูชา – ไหว้ขอพร เจ้าแม่กวนอิม พระอุมาเทวี พระสุรัสวดี ท้าวสุรนารี พระสุพรรณกัลย า

(วีรสตรีต่างๆ) ด้วยอ้อยจำนวน 2 ข้อจำนวน 15 ท่อน ไหว้ด้วยดอกมะลิ ดอกเบญจมาศ ดอกไม้สีขาว สีเหลือง เป็นตัวแทนสีประจำวันเกิ ด

การเงิ น : ทำบุญถวายสังฆทาน โดยเพิ่มของตัวแทนวันเกิ ด คือ กาน้ำ กระติกน้ำ หรือน้ำสมุนไพรบำรุงสุขภาพ แทนการเก็บกักเงิ นทอง

ศุกร์

คนเกิ ดวันศุกร์ การงานมีเกณฑ์หนักใจเพราะได้รับผิดชอบงานบ างอย่ าง การเงิ นมีเรื่องให้ใช้จ่าย โดยจะเป็นเรื่องภายในครอบครัว

พุธ

การงานช่วงนี้คุณต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่ง เพราะจะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากกว่าปกติ การเงินมีร ายได้เข้ามาเรื่อยๆ

อาทิตย์

คนวันนี้จะค่อนข้างหั ว ร้ อ น จึงไม่แปลกที่บ างทีจะมีทะเล าะกับใครมาบ้ างแม้กระทั่งกับคนใกล้ชิดเองก็ตาม

ฉะนั้นก็จงควบคุมอารมณ์ของตนเองให้อยู่นะจะได้ไม่เกิ ดปั ญหาใหญ่ตามมา อย่ าประชดประชันเพราะมันไม่ช่วยอะไร

ให้ใช้เหตุผลและความเห็นอกเห็นใจเข้าหากันด ว งคุณตอนนี้กำลังเริ่มดีมากขึ้น แล้ว

คุณต้องมีสติในการทำทุกอย่ างจะได้หนุนด ว งให้ดีขึ้น งวดนี้มีเกณฑ์จะได้รางวัลใหญ่จากสลากด้วยนะ

เก็บโชคเอาไว้ จะได้โชคเป็นสิ่งตอบแทน3วัน7วัน สาธุ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png