โชคลง 3 ราศี มีลาภลอย ดวงเปลี่ยนบุญวาสนาส่ง ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง


ราศีธนู

ราศีธนูนี้ จะกล่าวถึงช่วงเวลา ปีที่ผ่านมานั้น ด วงตกอ ย่ า งเห็นได้ชัด

หลายสิ่งหลายอ ย่ า งไม่ได้ดั่งใจ ที่คิดไว้สักเท่าไหร่ การเงิ น ในช่วงเดือน

ที่ผ่านมาก็แย่ เดือนช น เดือนเลย สำหรับด วงชะตา ที่จะกล่าวต่อไปนั้น

เป็นช่วงด วงชะตาที่จะเกิ ดขึ้นในเดือนสุดท้ายของปี 2562 หลังดาวเคราะห์ได้ย้ ายออกไปแล้ว

จะไม่หวนกลับ มาอีกแล้ว ต่อจากนี้ชีวิตจะดีขึ้น เป็นไหนหลายสิ่งจะดีขึ้นแบบ

ไม่น่าเชื่อจริง มีเกณฑ์ที่จะ ถูกสลากหวยรางวัลใหญ่ในปีนี้อย่ างแน่นอน

แนะนำว่าก่อนสิ้นเดือน ก็ซื้อ เก็บไว้ ใต้หมอนนะ ด วงกำลงมาอ่ า นแล้วดีแนะนำ

ให้แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้สมหวัง โช คดีเข้าข้าง ได้ลาภลอยใน 1 ธันวา ให้ดั่งคำทำน า ย ด้วยเทอญ ส า ธุ

ราศีตุลย์

สำหรับผู้ที่เกิ ด ราศีตุลย์นั้น ช่วงปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดี พอสมควรเลยนะ

แต่อาจมีปัญหาเ รื่ อ งเพื่อนบ้ าง เป็นบ างครั้ง การเ งินไม่ลงตัวสักเท่าไหร่

เพื่อนที่เคยรู้จัก เริ่มเปลี่ยนไป เพราะคำว่าเงิ นคำเดียว เท่านั้น จนในที่สุด

ก็จะเสี ยเพื่อนคนนั้นไป ที่กล่าวมาเป็นด วงของปีที่แล้ว ซึ่งมันผ่านพ้นไป

เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้อีกครึ่งปีแรก ขอบอกเลยว่า เป็นช่วงนาทีทอง

ของคุณเลยก็ว่าได้ หยิบจับอะไร ดีไปหมด การเงิ น การงาน รุ่งพุ่งแรงจริง

ปีหน้ามีเกณฑ์ได้ บ้ านหลังใหญ่ อย่ างแน่นอน อ่ า นแล้วดีแนะนำให้แ ช ร์เก็บไว้

ให้สมหวังดั่ง คำทำนาย โช คเข้าข้าง ด้วยเทอญสาธุ

ให้สมหวังดั่ง คำทำนาย โช คเข้าข้าง ด้วยเทอญสาธุ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

ราศีมังกร

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นั้นดูเหมือนว่าคุณ มีห นี้มีสินเต็มไปหมด หลายต่อหลายสิ่ง

เกิ ดจากการกระทำของคุณเอง ทั้งนั้น ทั้งในเ รื่ อ ง อ ย า กได้ อ ย า ก มีเหมือนคนอื่น

จนกลายเป็นห นี้สิน ตามตัวจนในที่สุด แต่บอกเลยว่าฟ้าเปลี่ยน ด วงเปลี่ยนหมดแล้ว

นับจากวันนี้ไปบุญวาสนา ที่เคยได้ทำไว จะส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้น อ ย่ างเห็นได้ชัด

ห นี้สินจะคลายจากคนที่มีศัต รู ก็จะกลายเป็นมิตร ในที่สุด อ่ า นแล้วดีแนะนำ

ให้แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้สมหวัง โช คดีเข้าข้าง ได้ลาภลอยใน 1 ธันวา ให้ดั่งคำทำน า ย ด้วยเทอญ ส า ธุ

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png