4 ราศีนี้ ดวงพุ่งแรงมาก จะรวยจนคนอิจฉา แบบหน้ามืดตามัว


ราศีธนู

ดูดวงการเงิน โชคลาภ รายได้ส่วนใหญ่มาจาก การงานและครอบครัว

ความก้าวหน้าทางด้ านธุรกิจ หรือ การได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์

หรือมรดกต กทอด และ ด ว ง บริวารสนับสนุนโดยเฉพาะ

เ พ ศ ชายส่งเสริมทำให้การประกอบการต่างๆ รุ่งเรือง ลองถามหาตัวเลข

ภาพความฝันจากคนในบ้ าน ในครอบครัวดู โช คลาภการเงิ น

ด ว ง ของคุณจะมาจากคนในบ้ านนั่นแหละ ซื้อต ามคนในบ้ านบอ กนะ

ราศีสิงห์

ดู ด ว งการเงิ น โช คลาภ ช่วงนี้มี ด ว งมีพลังส่งเสริมให้มีโช คจากการริเริ่มหรือลองทำสิ่งใหม่ๆ

โดยเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรั พย์ มรดกที่ดิน ทรั พย์สินได้เปล่า

ทวงหนี้สำเร็จ รวมทั้งอาจมีโช คลาภจากการได้ไปต่างประเทศด้วย

เวลาไปไหน ก็หาตัวเลข ฝันอะไรก็เอามาตีความหมายดู โ ชคของคุณจะมาจากการเดินทาง

ราศีกันย์

ดู ด ว งการเงิ น โช คลาภ ช่วงนี้ มีโช ค จาก อำนาจ วาสนา บ ารมี

อาจได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือผู้ใหญ่สนับสนุนไว้ใจให้งานสำคัญทำ

อาจได้รับโอ กาสไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ หรือได้รับโช คลาภอันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

ราศีกรกฎ

ดู ด ว งการเ งิน โช คลาภ ช่วงนี้อาจมีโอ กาสที่จะได้โช คลาภกับสิ่งที่ริเริ่มหรือเริ่มต้นใหม่ๆ

เช่น ปลู กต้นไม้ใหม่ ซื้อรถใหม่ แต่งบ้ านใหม่ ตลอดจนอาจเช่าหาบูชาวัตถุมงคลต่างๆ

รวมทั้งบุญเก่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวจะส่งผลให้มีโช คมีลาภ มั่งมีศรีสุขอีกด้วย

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png