5 วันเกิด กำลังจะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามา จับเงินก้อนใหญ่ มีเกณฑ์รวย


อันดับที่ 5. ท่านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

หลังผ่านปัญหาต่างๆช่วงนี้ไปได้ หลังจากนี้คุณจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

คุณจะได้รับการยอมรับและชื่นชมจากคนที่เคยดูถูกคุณมาตั้งแต่เด็ก

ด้วยความสามารถที่คุณมีผลักดันให้คุณมาถึงจุดที่ใครหลายๆคนจะค าดคิด

แต่อย่ าหลงระเริงดีใจ เพราะชะตาชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง อย่ าประมาทเด็ ดข าด

และหลังจากนี้เป็นต้นไป มีเกณฑ์เจอคนสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่ง

มีโอกาสที่จะเป็นลูกครึ่ง หรือชาวต่างชาติ เข้ามาดูแลแุปถัมภ์ช่วยเหลือ และท่านยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โช คใหญ่

อันดับที่ 4. ท่านที่เ กิดวันจันทร์

หลังจากทุกอย่ างเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว และต้องกลับไปทำงานปกติให้ระวังเรื่องการ

ไปทำงานเกี่ยวข้องกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณ หรือ หน้าที่การงานสูงกว่าคุณ

อาจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ จงระวังคำพูดให้ดี จะทำอะไรไตร่ตรองก่อน

อย่ าเอาชนะโดยไม่ได้ดูความเป็นจริง และหลังจากนี้เป็นต้นไป

คุณจะได้รับโอกาสได้รับในสิ่งที่ไม่ค าดคิด ที่จะส่งผลให้ตำแหน่งงาน

เ งินเดือนคุณ สูงขึ้น หรือคนทำธุรกิจส่วนตัว จะมีโอกาสดีๆทางธุรกิจเข้ามาหา และท่านยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โช คใหญ่

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

อันดับที่ 3. ท่านที่เ กิดวันพุธ

ดว งท่านหลังจากนี้หลังทุกอย่ างเป็นปกติ จะมีโอกาสดีๆทางการงานการเิงนเข้ามาหา

แต่ให้ระวังเรื่องไม่รักษาคำพูด หากไม่แน่ใจว่าจะทำได้รึเปล่าอย่ าเพิ่งไปตกปาก

รับคำใคร จะส่งผลเสียตามมาอย่ างไม่ค าดคิด ซึ่งจะกระทบทั้งหน้าที่การงาน

และชีวิตส่วนตัวคุณ และหลังจากนี้เป็นต้นไป

This image has an empty alt attribute; its file name is 444.png

อันดับที่ 2. ท่านที่เ กิดวันศุกร์

ช่วงนี้อาจมีเรื่องเครียดๆปัญหามากมายที่ให้ต้องคิด จนเก็บเอาไปฝัน

หากฝันร้ายแล้วตกใจตื่น อย่ ากังวลใจ ฝันร้ายจะกลายเป็นดี

จะนำพาโช คลาภมาให้คุณอย่ างเหลือเ ชื่อ ความฝันของหายช่วงรุ่งสาง

จะแม่นยำและมีเกณฑ์ให้โช คลาภก้อนใหญ่ และหลังจากนี้เป็นต้นไป

นดับที่ 1. ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์

ฟ้าหลังฝนงดงามเสมอ ไม่มีใครจะโช คดีตลอดไปและเช่นเดียวกัน

ก็ไม่มีใครโช คร้ายตลอดไป หลังจากนี้จะมีโอกาสดีๆเกิ ดขึ้นกับท่าน

ไม่ว่าจะความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง หรือความปรารถนาของหัวใจ

และหลังจากนี้เป็นต้นไป ได้รับข่าวดีจากญาติสนิท หรือมิตรสหาย

จะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เป็นช่วงที่คุณจะมีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น

และท่านยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โ ชคใหญ่ ความฝันเห็นงูเลื้อยท้ายรถหรืองูเลื้อยตัดหน้า จะให้โช คใหญ่