4 วันเกิด บุญเก่าหนุนนำ มีแววเป็นเศรษฐีไม่ทันตั้งตัว เดี๋ยวก็จะรวยแล้ว


อันดับ 4. คนเกิดวันศุกร์

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักวาสนาดี มีบุญสะสมติดตัวมาก็ไม่น้อย เจออะไรหนักๆมาสุดท้ ายก็มักจะผ่านไปได้

เป็นด วงชะต าตกน้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไหม้ ทำอะไรก็มักจะมีคนเกื้อหนุนส่งเสริมเสมอ

หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้ลาภลอยจากเพ ศตรงข้ามแบบงงๆ

แถมดว งชะต ายังจะเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่

จะเป็นแบบนี้อยู่ย าวๆจนถึงปลายปีเลย และด วงชะต ามีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องเงิ นทองที่รอคอย

ห นี้สินที่ค้างอยู่ก็มีโอกาสได้พักชำระจากเจ้าห นี้

และหลังจากนี้เป็นต้นไป ดว งชะต าท่านก็มีเกณฑ์จะได้โช คใหญ่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือมาช้านาน จะให้โช คใหญ่ มีโอกาสถูกรางวัล มีเงินไปจ่ายห นี้จ่ายสิน

อันดับ 3. คนเ กิดวันอังคาร

คนเกิ ดวันนี้โดยมากมักเป็นคนเจ้าระเบี ยบ เข้มงวดจนเกินไป

และเวลาโกรธแล้วใจร้ ายใจแข็ง ช่างคิดช่างระแวง

เลยทำให้อยู่กับใครไ ม่ค่อยยืด แต่ด้วยความที่เป็นคนมีวาสนาดี

ทำให้มักจะหางานได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ ได้เจ้านายที่ดี

แต่ควรระวั งเรื่องไปยุ่งกับคนมีคร อบครัวแล้ว จะทำเอาหน้ าที่การงานคุณพั งได้

หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ด วงดีมีโอกาสใด้ลาภลอยมาแบบฟลุกๆ

เด็ กน้อยจะให้โ ชค มีโอกาสถูกรางวัล มีเ งินก้อนไปดาวน์รถ ดาวน์บ้ านสมใจหวัง

อันดับ 2. คนเกิ ดวันพุธ

คนเ กิดวันนี้เป็นหนึ่งในด วงชะต าที่แข็งมากๆ แม้ช่วงใด

ด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสร รคที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้

และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ ายก็ต้องพ่ ายแ พ้ไปในที่สุด

คนเกิ ดวันนี้ จะเสี ยโอกาสหลายๆอย่ างไปเพราะคำพูด ที่อาจไม่ได้ไตร่ตรองให้ดี

ต้องระวั งให้มาก พูดแล้วคิดที่หลังทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจ

แต่อย่ างไรก็ดีคนเกิ ดวันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจดีคนหนึ่งและน่าคบทีเดียว

หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ด วงดีมีโอกาสใด้ลาภลอยก้อนใหญ่

ทะเบี ยนรถใกล้ตัวจะให้โช ค มีโอกาสถูกรางวัล มีเงินไปปลดห นี้สินตามที่คิดหวัง

อันดับ 1. คนเกิ ดวันเสาร์

ดว งชะต าชีวิตมักจะต้องโลดโผน ตั้งแต่เด็ กๆ ต้องดิ้ นรน

แต่สิ่งนั้นจะเป็นวิชาชีวิตที่จะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้ าไปถึงจุดสุงสุดของชีวิต

และด้วยความเป็นคนใฝ่การเรียนรู้นอกตำรา เลยทำให้มักมีความรู้มากกว่าคนอื่น

หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่ างไม่คาดฝัน

ใครทำงานประจำอยู่ผู้ใหญ่กำลังเพิ่งเล็งอยู่

หมั่นสร้างผลงาน มีโอกาสได้จะเลื่อนขั้น คนทำงานส่วนตัวก็จะมองเห็นโอกาสดีๆในหาสร้างรา ยได้เพิ่ม

ด้านโช คลาภก็มีเกณฑ์ที่ดี หากฝันเห็นรถ หรือฝันรถหาย

ฝันเห็นทะเบี ยนรถ มีโอกาสได้โช คใหญ่ มีโอกาสถูกรางวัลสูง ได้จับเ งินแสนเงิ นล้าน

This image has an empty alt attribute; its file name is 4.png