ศักดิ์สิทธิ์จริง “รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม” ช่วยคนไม่ให้ล้มละลาย มีปัญหาให้ไปขอท่าน ธุรกิจไปรุ่งสมหวัง


ขอนำเสนอเรื่องราวสุดอัศจรรย์ของรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมที่ใครๆก็

ต่างพากันไปสักการะบูชาที่วัดกันอย่ างล้นหลามเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน

ซึ่งมีเรื่องเล่าจากคนที่เคยไปขอพรกับหลวงปู่ท่านมาแล้วสำหวังดังใจจากล้มละลายกลายเป็นเฟื่องฟู

เราไปติดตามความเป็นมาและประสบการณ์ของคนที่เคยไปขอจริงๆกันเลย

รูปหล่อหลวงปู่เอี่ ยมสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๘๐ ในสมัยหลวงปู่กลิ่นเป็นเจ้าอาวาส

ขณะที่สร้างเสร็จ โบสถ์ยังไม่เสร็จเรียบร้อย หลวงปู่กลิ่นจึงให้นำ

รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมไปประดิษฐานบนศาลาก่อน โดยนำท่านไปไว้ในตู้ใหญ่

คนรุ่นก่อนสมัยนั้น จะไม่นิยมเรียกชื่อท่านโดยตรง แต่จะเรียกท่านว่า

หลวงปู่ใหญ่บ้ าง หลวงปู่ในตู้บ้ าง เมื่อพระอุโบสถสร้างเสร็จแล้ว

จึงอัญเชิญหลวงปู่เอี่ยม มาประดิษฐานอยู่หน้าโบสถ์จนทุกวันนี้

รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม เป็นที่พึ่งของคนทุ กระดับชั้น ไม่ว่าย ากดีมีจน

ขอเพียงท่านช่วยได้ ท่านก็ช่วยให้สำเร็จทุกคน เมื่อหลายปีก่อน

เป็นวันสงกรานต์ มีนักธุริจจากกรุงเทพฯ นำเงิ นมาถวายวัดหนึ่งล้านบ าท

คณะกรรมการวัด จึงได้ไปสัมภาษณ์ครอบครัวเขาว่า เหตุใดจึงมาทำบุญขนาดนี้

เมื่อก่อนนี้ครอบครัวเขาทำธุรกิจได้ดี ทำอะไรก็ได้เงิ นได้ทองตลอด

แต่เมื่อปีสองปีก่อน เกิ ดอะไรขึ้นกับธุรกิจเขาก็ไม่รู้ อยู่ๆทำอะไรก็มีแต่ข าดทุน

เขาก็พย าย ามประคับประคองธุรกิจ แต่ยิ่งยื้อยิ่งเจ็บ จนสุดท้าย

แบ็งค์ได้ยื่นคำข าดมา ว่าถ้าไม่สง่ตามดิว จะฟ้อ งล้ มละล าย

ตอนนั้นที่บ้ านเขาเครียดมาก ไปหาใครที่สนิทกัน ก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือ

พอดีมีคนรู้จักแนะนำให้ไปไหว้หลวงปู่เอี่ยม ที่วัดสะพานสูง

เขาก็เกิ ดความลังเลว่าจะไปดีหรือไม่ เพราะจริงๆเขาก็ตะเวณไปไหว้หลายที่

ทั้งไหว้ทั้งบนแต่ก็ไม่สำเร็จ แต่สุดท้ายเขาก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆ

ลองมาไหว้ที่นี่เป็นที่สุดท้าย หลังจากที่เขาได้มากราบหลวงปู่เอี่ยมแล้ว

ไม่กี่วันได้เจอเพื่อนที่สมัยเรียน ก็ปรับทุก ข์ให้ฟัง

This image has an empty alt attribute; its file name is 4.png

เพื่อนพอรู้ปั ญหา จึงเอ่ยปากเองว่า ต้องใช้เ งินเท่าไหร่

เมื่อเขาบอกยอดไป เพื่อนไม่ได้ลังเลเลย ได้ให้ยืมเงิ นก้อนนั้น

โดยไม่เอาดอกเบี้ ย ไม่ต้องใช้หลักท รัพย์ค้ำประกัน เมื่อเขาแก้ปั ญหาตรงนั้นได้

มีเงิ นมาหมุนในธุรกิจ ธุรกิจที่เคยติดขัด กลับร าบรื่นทำเงิ นให้เขาได้มากมาย

ทุกวันนี้เขาจ่ายห นี้เพื่อนหมดแล้ว และมีเงิ นพอสมควรแล้ว

จึงกล้านำเงิ นมาบริจาคหนึ่งล้านบ าท และตัวเขาและครอบครัว

เมื่อไหร่ที่มีโอกาสจะแวะมาไหว้หลวงปู่เอี่ยมตลอด สมกับวาจาสุดท้ายของท่าน

ที่ว่า มีเหตุสุขทุ กข์เกิ ดขึ้น ให้ระลึกชื่อฉันก็พอ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวศักดิ์สิทธ์ของคนที่ไปกราบไหว้รูปหล่อ

หลวงปู่เอี่ยมแล้วประสบผลสำเร็จ ลองไปสักการะท่านกันดู

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บ างเรื่องอาจเป็นความเชื่ อส่วนบุคคล