พลิกชีวิตหนุ่มโรงงาน ทิ้งเงินเดือน 2 หมื่น มาเลี้ยงปูนาขาย บางเดือนรายได้กว่า (ล้านบาท)


บุคคลตัวอย่ างวันนี้คือคุณตูมตาม เรื่องราวเริ่มต้นหลังจากที่เขาเรียนจบปริญญาตรีรับเงิ นเดือน 2 หมื่นบ าท

อยู่ราว 5 เดือน พ่อในวัย 6O ปี ประสบอุบั ติเห ตุต กต้นไผ่เลยลาออก

แล้วกลับบ้ านมาดูแลพ่อ หาร ายได้เลี้ยงปากท้อง 3 คน เคยลำบ ากแม้กระทั่งไม่มีเงิ นซื้อข้าวมาหุงกิน

ต้องไปกู้เงิ นทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากพ่อเดินไม่ได้

กินอาหารผ่านสายย า งอยู่ 5 เดือน แม่ก็ ป่ ว ย จึงคิดเลี้ยงปูนาขายขึ้นมา

เพราะส่วนตัวชอบกินปูนามาก และหาซื้อไม่ค่อยได้ จึงใช้เงิ นเก็บที่มีอยู่ 2 หมื่นบ าท

ลงทุนเลี้ยงปูนาในบ่อปูนครั้งแรกราว 4 ตัน

เลี้ยงครั้งแรกจะไม่สำเร็จเสียห ายหมดเลย 4 ตันไม่ยอมแพ้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

สั่งปูนามาเลี้ยงอีกครั้ง แต่พัฒนาด้วยการเลือกซื้อพ่อแม่พันธุ์ปูนามาเลี้ยงแทนการซื้อตัวเล็ก

เพราะปูนาตัวเล็กจะบอบบ างง่ายกว่าพ่อแม่พัuธุ์

ปัจจุบันเลี้ยง 2 สายพัuธุ์ คือ ปูนาธรรมดา ตัวจะมีขนาดเล็ก และ ปูนาพัuธุ์กำแพง

ตัวใหญ่ รสชาติมัน ครั้งนี้สำเร็จและก็เลี้ยงมาขายทั้งปูสด ปูดอง

และนำปูมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเผา กะปิปู ส่งขายร้านอาหาร

ยังมีขนมจีนน้ำย าปูขายอีกด้วย บ างเดือนสร้างร ายได้หลักล้านบ าท

อีกทั้งยังมีพ่อค้ าจากประเทศจีนสั่งกระดองปู เศษแข้งขาปูนำไป

ตากแดดให้แห้งแล้วเอามาบดาเพื่อเอาไปทำย า โดยขายกิโลละ 5 พันบ าท

การเตรียมบ่อ เลี้ยงปูนา

การเลี้ยงในบ่อปูนนั้นดูแลง่าຢ ทำความสะอาดง่าย จับง่าย

ถ้าเป็นการเลี้ ยงในบ่อดินก็สามารถเลี้ยงได้ แต่ถ้ามีออเดอร์เข้ามา 5OO กิโลกรัม

ใช้เวลา 3-5 วัน จึงจะส่งให้ลู ก ค้ าได้ โอกาสที่ปูนาจะเสียหายก็จะมีสูง

แต่ถ้าเลี้ยงในบ่อปูนน้ำใส ปล่อยน้ำทิ้ง แล้วตักปูแพ็คส่ง ลู กค้ าได้เลย

ก็จะง่ายและดีกว่า ปัจจุบันจึงเลี้ ยงในบ่อปูนอย่ างเดียว

การเตรี ยมบ่อ เลี้ยงปูนา

การเลี้ยงในบ่อปูนนั้นดูแลง่าย ทำความสะอาดง่าย จับง่าย

ถ้าเป็นการเลี้ยงในบ่อดินก็สามารถเลี้ยงได้ แต่ถ้ามีออเดอร์เข้ามา 5OO กิโลกรัม

ใช้เวลา 3-5 วัน จึงจะส่งให้ลู กค้ าได้ โอกาสที่ปูนาจะเสียหาຢก็จะมีสูง

แต่ถ้าเลี้ ยงในบ่อปูนน้ำใส ปล่อยน้ำทิ้ง แล้วตักปูแพ็คส่งลู กค้ าได้เลย

ก็จะง่าຢและดีกว่า ปัจจุบันจึงเลี้ยงในบ่อปูนอย่ างเดียว

การเพาะพันธุ์ปูนา

ตามธรรมชาติปูนาออกลู กปีละครั้ง แต่ปัจจุบันจะมีการบังคับให้ผสมพันธุ์

จากการสังเกตพบว่าก่อนที่ปูนาจะผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูร้อนจะต้องจำศีล

ช่วงเวลาที่จำศีลจะอยู่ในรูใต้ดินลึกมาก ปูนารู้ได้ยังไงว่าฝนต ก

เนื่องจากเวลาฝนต ก น้ำฝนก็จะซึมลงดิน อุณหภูมิของดินก็ต่ำลง

มีความชื้น ทำให้ปูนารู้ว่าฝนตกแล้วต้องขึ้นมาผสมพันธุ์ จึงใช้หลักการนี้มาใช้ผสมพันธุ์เทียมในบ่อปูน

ข้อมูล parinyacheewit