5นักษัตร ดวงดีมีโชคลาภ ปลดหนี้สินเสร็จ รับทรัพย์ร่ำรวย


ลำดับที่ 5 ปีระกา

ให้ระวังทำจะทำอะไรอย่ าไปไว้ใจใครมากจนเกินไป ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ อย่ าใจร้อน

ขอเตือนว่าอย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนักเพราะอาจทำให้คุณผิดหวัง

หรือเสียใจได้ เพราะความใจร้อนอาจจะเกิ ดปั ญหาตามมาได้

ชะตาชีวิตจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงาน

ลำดับที่ 4. ปีวอก

หลัง 10 กุมภาพันธ์ไป ขอให้ระวังเรื่องคู่แข่งในเรื่องต่างๆจะเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม

จะมีคนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะตากันแต่แรกๆ

นำเรื่องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ ระวังอย่ าทำอะไรที่โดเด่นเกินหน้าเกินตามาก

ไปนักมีคนจ้องอิจฉาคุณอยู่ลับๆ ทำอะไรแต่พอดีแต่หลังวันที่

16 กุมภาพันธ์ไปจนถึง 16 มีนาคม เป็นต้นไปคนต่างชาติหรือลู กครึ่ง

จะนำความสำเร็จเข้ามาให้คุณ ทำให้การดำเนินชีวิตดูมีชี วิตชีวา

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการเสี่ ยงโช ค

ลำดับที่ 3 ปีฉลู

ต้นปีจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณจะเริ่มรู้สึกสับสนกับอารมณ์ของตัวเองมากในช่วงนี้

บ างทีเหมือนคนผีเข้าผีออกใครทำอะไรก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสี ยหมดจนเกิ ดความเครียด

ด วงชะตามีเกณฑเปลี่ยนแปลงในด้นการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแถม

เงิ นเดือนเพิ่มอีกด้วยมีความสำเร็จที่ดีแถมเงิ นทองก็จะราบรื่นดีมาก

ลำดับที่ 2 ปีกุน

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

ตั้งแต่ต้นปีกันเลยและดว งชะตายังได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทตนเองนับถือ

กราบไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวังกับสิ่งที่ปรารถนา

จะได้รับข่าวดีจากงานเงิ นที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ

หรือคนที่อยู่ต่างถิ่นและจะเกิ ดความสำเร็จเป็นอย่ างดี

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการเสี่ ยงโช ค

ลำดับที่ 1 ปีจอ

หลังพันจากวันที่14 กุมภาพันธ์ ถือว่าด วงท่านพ้นเคราะห์เสียทีหลังจากลำบ ากมา

เป็นสิบๆปีเป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในชีวิตที่

จะดีขึ้นจนทำให้เหนื่อยมากกว่าเดิมนั่นคือจะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ

คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็น

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจนเป็นอย่ างมาก

คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจจะเป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน