4 ราศี ดวงชะตาดีมาก การเงินดี การงานเด่นมาก


อันดับ 4 คนที่เกิดราศีมีน

หนักไม่แพ้ใครเลยเจอมาแทบล้ มลุกคลุกคลาน ลำบ ากย ากเข็นมากกับการใช้ชีวิตในช่วงก่อนนี้ดิ้นรน

กันไป สบ ายได้ไม่นานความลำบ ากก็มาเยือนเหมือนกับว่า

โช คชะตาชอบเล่นตลกกับชีวิตชาวธนู แต่ดีตรงที่เป็นคนขยันจึงทำให้ยังคงประคองชีวิตไปได้

อันดับ 3 คนที่เกิ ดราศีมังกร

ชาวมังกรต้องเผชิญกับเ รื่ อ งแย่ มาตลอดปีก่อนนี้

น่าเห็นใจยิ่งนักและบ างเ รื่ อ งแม้จะหวังดีเข้าไปช่วย

เหลือคนอื่นแต่ความซวยกลับมาตกที่ตนเอง ทำบุญไม่ขึ้นจริง

ไม่มีใครเห็นความสำคัญเลยและมักจะถูกกลั่นแกล้งบ่อย ด วงดีถือว่าไม่ดีเลยล่ะ แต่ก็กำลังจะพ้นเคร าะห์

อันดับ 2 คนที่เกิ ดราศีเมษ

ด วงของชาวเมษนั้นจะร วยเพราะปากนะหากใช้เป็น แต่ก็ให้ระมัดร ะวั งเช่นกันเนื่องจากภั ยก็มาเพราะ

ปากได้เหมือนกัน พย าย ามอย่ ามีป ากเสี ยงกับใคร คิดก่อนพูดเยอะ

ด วงช่วงต้นปี 63 นี้จะไม่ค่อยดีนักมีแววประสบอุ บั ติ เห ตุ

ได้เลย และร ะวั งเพื่อนจะเอาปั ญหามาให้รักตัวเองหน่อยก็ดี

อันดับ 1 คนที่เกิ ดราศีสิงห์

โช คไม่ค่อยเข้าข้างเลย หลายปีมาแล้วเจอแต่ปั ญหาหนัก มาตลอด เ รื่ อ งอะไรก็ไม่สมหวังทั้งรัก เงิ น

งาน เพื่อน ครอบครัว เป็นปั ญหาเสียหมดเลย ทำเอาท้อหนักไปเลยเหมือนกัน

แถมชาวสิงห์มักจะใช้เงิ นมือเติบด้วยจึงทำให้ติดขัด

เ รื่ อ งเงินบ่อย พย าย ามประหยัดหน่อยก็ดี วางแผนการใช้ชีวิตบ้ างก็ได้