4 วันเกิด คนดวงแข็ง นับจากนี้จะแคล้วคลาด หมดทุกข์พ้นภัย


บารมีคนเกิดวันพุธ

เป็นคนที่ มีสติปัญญา หลักแหลมเฉลียวฉลาด โดยจะเก่งไปด้ านใด ด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนั้นไปเลย เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เสมอตลอ ดคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งมาก ไม่ว่าปัญหาจะเล็ก หรือใหญ่ก็จัดการได้ทั้งหมดคุณเป็นคนเก่งมาก

จ นคนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้ นอ กจากคุณทำตัวของคุณเองคุณเป็นคนเพื่อนเยอะ

ไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จัก เพราะคุณเป็นคนใจกว้างใจดี เป็นกันเองในเรื่องหน้าที่การงาน

คนเกิ ดวันพุธมีโอ กาสที่ จะเจริญก้าวหน้า ในสายงาน เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆ ไม่ได้มีใครคอ ยสนับสนุน

ชะตาเงินล้านเกิดวันเสาร์

รักอิสระเป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่จุกจิกเรื่องมาก สำหรับในเรื่องการงานคุณ อ ย าก

จะทำงานแบบอิสระไม่ต้องมีใครมาบังคับซึ่งแปลกมาก เพราะหากยิ่งบังคับคนเ กิ ดวันเสาร์

ยิ่งไม่ทำงาน เพราะเมื่อไหร่ ที่อ ย ากทำงานเดี๋ยวจะทำเองคุณเป็นคนนิสัยดี

แต่ไม่ค่อ ยไว้ใจใคร และไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆ แต่หากได้รับความจริงใจ

จากใครบ างคนแล้วคุณก็จะให้ใจกับเขาคนนั้นเต็มที่เช่นกันคุณเป็นคนเก่งแต่ไม่ค่อ ยมั่นใจในตัวเอง เวลาจะทำอะไรสักอย่ าง

มักมองหาตัวช่วยเสมอในเรื่องของความรักคุณเป็น คนปากไม่ตรงกับใจ ใช่ก็บอ กไม่ใช่ รักก็บอ ก

ไม่รักคนเกิ ดวันเสาร์หากไม่ได้ ไปธุระสำคัญก็มักจะไม่แต่งตัว มองผ่านๆ นึกว่าคุณป้าข้างบ้ าน แต่ความจริงแล้ว เป็นคนที่หน้าต าดี

โชคลาภคนเกิดวันพฤหัสบดี

คุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง และเข้าใจย ากมากที่สุดในบร รดาเจ็ดวันเกิ ด คุณมักจะมีมุมลึ ก ลั บ

ที่คนรอบข้างไม่รู้คุณเป็นคนเพื่อนเยอะ แต่กลับขี้เหงา ทั้งๆ ที่มีคนอ ยู่รอบกาย แต่ทำไมกลับรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่รู้

แถมเป็นคนคิดมาก อีกต่างหากตัวตนจริงๆ กับสิ่งที่แสดงออ กนี้ คนละเรื่องภายนอ ก

ดูเป็นคนเข้มแข็ ง ไม่คิดอะไรแต่ความจริงในใจ อ่อนไหวมากคุณเป็นคนที่

มีความสามารถสูง มักทำเรื่องย ากได้ แต่ทำเรื่องง่ายๆ ไม่ค่อ ยเป็น

เงินทองคนเกิดวันอังคาร

เป็นคนที่ มีเสน่ห์มาก ถ้าเปรียบกับคนที่เกิ ดวันจันทร์แล้ว จะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน

เพราะคนเกิ ดวันจันทร์จะมีเสน่ห์ที่หน้าต าแต่คนวันอังคารหน้าต าธร รมดา พอไปวัดไปวาได้ แต่คารมนี้ชนะข า ดลอ ย เข้าตำราที่ว่า

คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองความจริงคนเกิดวันอังคาร เป็นคนที่พูดจาสุภาพ แต่ด่ าคนได้เ จ็ บมาก

ยิ่งกว่าแ ทงข้างหลังทะ ลุ ถึงต่อมหมวกไ ตคนเกิ ดวันอังคาร เป็นคนที่ขยันทำงานมาก ไม่ย่อท้อต่ออุปสร รค จะสู้ยิบต าจนกว่า

จะประสบความสำเร็จด้วยความที่ คารมดีเลย ทำให้คนเกิ ดวันอังคาร

อาจมีแฟนก่อนเพื่อนดูภายนอ กเป็นคนซื่อๆ แต่ความจริ ง ฉลาดหลบใน ชนิดที่ใครๆ ก็ต ามไม่ทัน

ขอบคุณข้อมูล goodsnews99