ราศีจับ 3 ราศี เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง มีโชคกระทันหัน

พฤษภ-1

ราศีพฤษภ

บอกเลยว่าใคร ที่เ กิดราศีพฤษภ เป็นราศีที่โช คดีสุดๆ เนื่องจากดาวเคร าะห์ร้า ยนั้น

ผ่านพ้นราศีคุณ ไปหมดเรียบร้อยแล้ว แถมยังมีข้อดี แบบ 2 ชั้นเข้ามาในช่วงของต้นปีนี้

อย่ างแรกก็ คือคุณมีดว งการเงิ น ในเรื่องของการทำมาหากิน เป็นอย่ างมาก

ในช่วงต้นปีนี้ ใครที่ทำธุรกิจ เป็นของตัวเอง หรือทำมาค้ าขายนั้น มีโอกาสได้ขยับขย าย

มีโอกาสได้จับเงิน ที่ลงทุนไป เป็นกอบ เป็นกำมีโอกาสได้พัฒนาตัวคุณเอง

และ สามารถทำกำไร ให้กับงานของคุณเป็นหลายเท่า ในเร็ววันนี้โช คชั้นที่สอง

ที่ใหญ่อย่ างยิ่งนั่นก็ คือ เป็นดว งเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักมีเกณฑ์ ได้แต่งงาน

ใครหรือมีคู่อยู่แล้วนั้น ในช่วงกลางปีนี้ถึง ช่วงต้นปีหน้า มีโอกาสได้พูดคุย

ในเรื่องของ การแต่งงานอย่ างแน่นอน

มังกร-2

ราศีมังกร

ราศีมังกรต้องผลเจอกับเหตุหรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่บ้ าง การงานอาจจะยังไม่แน่นอน

มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูง แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้น การเงิ น ก็จะดีขึ้นด้วย

ไม่ใช่แค่เงิ นจากร ายรับ เพราะมีช่องทางในการทำมาหากินอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย

การเงิ นของชาวราศีมังกร จึงเดินสะพัดจนนับไม่ไหว มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ

และร่ำร วยขึ้น แนะนำให้ทำบุญเสริมโช คจะลดเรื่องร้า ยและเพิ่มพูนเรื่องดี

กุมภ์

ราศีกุมภ์

ใครที่เกิ ดใน ราศีกุมภ์ บอกเลยว่าเคร าะห์ไม่ดีของคุณ ออกไปหมดเรียบร้อยแล้ว

ในช่วงของเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ดว งของคุณกำลังจะดีขึ้น

แบบเรื่อยแถมดว งดาว ที่ออกไปนั้น ก็ยังแทรกด วงดาวของ ความเจริญก้าว

หน้าเข้ามาแทนที่ด้วย ในช่วงนี้จะทำให้คุณ มีชื่อเสี ยง กับการทำงาน

มีหน้า มีตา ในสังคมมากขึ้น

 

4