หยุดชดเชยสงกรานต์ ขึ้นทางด่วน วิ่งมอเตอร์เวย์ (ฟรี)


เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เพิ่มเติม คือวันที่ 4 ก.ย.และวันที่ 7 ก.ย. 63 ซึ่งทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ในช่วงวันที่ 4ถึง7 ก.ย. 63

หยุดชดเชยสงกรานต์ วันที่ 4ถึง7 ก.ย. 63 นี้ ขึ้นทางด่วน วิ่งมอเตอร์เวย์ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เสนอกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ย านยนต์บนทางหลวงพิเศษ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 3 ก.ย.ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 ก.ย.63 ดังนี้

ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร  พัทยา

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ตอนพระประแดง บางแค ช่วงพระประแดง ต่างระดับบางขุนเทียน

สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน บางพลี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. ยังงดเว้นเก็บค่าผ่านทาง ทางด่วนบางสายอีกด้วย

อย่างไรก็เดินทางกันปลอดภัยนะครับ เที่ยวให้สนุกกับวันหยุดยาว