เกิด 4 วันนี้ เตรียมจับเงินล้าน หลังผ่านเคราะห์กรรมมาหนัก


วันจันทร์

มักจะเป็นคนมีอารมณ์ เปลี่ยนแปลงง่าย เจ้าอารมณ์และโ กร ธง่ายหายเร็ว เวลาโ กร ธจะเอาจริงเอาจังที่สุด คนใกล้ชิดควรจะรู้จักเงียบเสีย เรื่องก็จะสงบจบเร็วขึ้น คุณเป็นคนชอบทำงานมั่นคงงานที่ต้องมีเป้าหมายแห่งอนาคตชัดเจน เพราะคุณเป็น คนห ว า ดกลัวไม่กล้าเ สี่ ยง

โดยส่วนมากงานของคุณจะมีการใช้ สติปัญญา และการวางแผนในการทำงานอย่ างเป็นแบบแผน ชัดเจนด วงการเงินถือว่าโคจรอ ยู่ในมุมที่ดีส่งผลทำให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงมากขึ้น บางคนงานมั่นคงขึ้นมีคนมาให้ความช่วยเหลือที่ดีในเรื่องของการเงินด้วย

ส่งผลทำให้รายได้สวัสดิการผลตอบแทนทั้งหลายอ ยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการเจรจาด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเ ค รดิต สิ นเชื่อ เ งิ นกู้ อ ย ากจะขยับขย ายครอบครัว ซื้อบ้านซื้อที่ดิน ห้วงเวลานี้ด ว งคุณจัดว่าเป็นด ว งที่จะมีข่าวดีเข้ามาตลอ ด

วันศุกร์

คุณเป็นคนฉลาด ช่างพูด และเป็นคนที่ให้โอ กาสคนผิดอ ยู่เสมอๆ ใจอ่อนทำให้เสียการปกครองในการทำงาน และมีเมตต ามากจนเกินไป และคุณเป็นคนที่ยอมลำบาก เพื่อต้องการ เดินไปสู่ความสำเร็จแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเหนื่อ ยหน่ายท้อแท้แค่ไหน ก็อ ดทนมากจนคนรอบข้างยอมรับ

ใจสิงห์จริงๆให้ระวังเรื่องรายจ่ายที่หนักขึ้น ทั้งรายจ่ายจากการลงทุน จากการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ควรต้องเสียเงินก็ต้องเสียไปดังนั้นขอให้ระมัดระวัง ใครที่ตั้งใจอ ย ากจะเปิดร้าน หรือร่วมหุ้นอะไรกับใคร

ขอให้ดูข้อตกลงกันให้ดี ๆ จะมีโชคด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นล้าน ใครที่ชอบลงทุนหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ขายบ้าน จังหวะดวงดาวส่งผลทำให้มีโอ กาสหรือมีความสำเร็จที่ดีต ามมา

มนุษย์เงินเดือนเตรียมตัวย้ายโต๊ะทำงานได้เลย เพราะดวงคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในเร็วๆนี้ บริษัทจะรักจะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆมีโอ กาสได้รางวัลใหญ่จากการเ สี่ ยงโ ช ค

วันอังคาร

จะเป็นคนที่ดิ้นรน และต่อสู้ แม้ว่ามีความทุ กข์และย ากลำบากเพียงใดก็ต าม แต่ไม่เคยท้อแท้ หากว่าได้รับความเข้าใจจากคนรอบข้างที่ใกล้ชิด คุณจะท รุ ดหรือหมดกำลังใจ ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคนที่ใกล้ชิดของคุณ ไม่เข้าใจคุณเท่านั้นเองเมื่อเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เกมส์ชะต าชีวิต

จึงเป็นคนที่ฮึดต่อสู้ ยอมบากบั่นเพื่อเล่าเรียนและศึกษามีสมองที่ฉับไวไม่แปลกนักหากว่าคุณพบว่า คนที่เกิดวันศุกร์ มักจะเรียนจบมาไม่ค่อ ยสูง หรือไม่มีใบดีกรีปริญญา แต่มีความสามารถในการบริหารคน จนร่ำร ว ยด้วยฐานะ

และความสามารถของตนเองได้ และกลางเดือนเป็นต้นไปเวงการเงินจะรุ่ง และฉายแววมากๆหากทำงานเกี่ยวกับ อ สังหาฯ ที่ดิน แต่งบ้าน งานเข้าเยอะ จะเป็นจังหวะใหม่ วงรอบใหม่ของชีวิต ชีวิตกำลังจะเปลี่ยน รายได้ที่เข้ามาจะไม่ใช่เงินก้อนเล็กๆ เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว

รายได้ที่เข้ามาจะเป็นเงินก้อนเป็นกอบเป็นกำ แ ถ ม ด ว งโชคลาภคุณก็ยังจะทำให้มีรายได้พิเศษเข้ามาอีกเยอะ หลังกลางเดือนเป็นต้นไป ความมั่นคงทางด้านการเงินที่มากขึ้นไปอีก หากใครทำธุรกิจเปิดร้านค้าเป็นของตัวเอง

จังหวะด ว งดาวก็ส่งผลในเรื่องของผลตอบแทน หรือผลกำไรที่ดีขึ้นอีกด้วย คุณจะกลายเป็นคนที่พลิกชีวิต ที่จากเมื่อก่อนไม่มีอะไร กลับกลายเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำร ว ยมาก ร ว ยเป็นล้าน และใครที่มีหนี้สินไม่มากนัก ก็จะปลดหนี้ได้เลยในปีนี้เลย

วันอาทิตย์

เป็นคนที่มีความคิดโลดแล่นและรวดเร็วใจร้อน และเจ้าอารมณ์สูง แต่มักจะมีการงานที่ก้าวหน้าได้ด้วยมีผู้ค้ำชูเชิดและอุปถัมภ์ช่วยเหลือ และ ด ว งของชีวิตการงานเหมาะสำหรับอ ยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ วัยเ ด็ กเป็นคนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่ างฉับพลันในครอบ ครัว บ้างก็จนก็ร ว ยได้ทันที

บ้างที่ร ว ยก็ล้มล่มจมได้ทันทีเช่นกัน อ ย ากเ ตื อ นให้ระวังถู กโ ก ง หักหลัง ปัญหาหุ้นส่วน ธุรกิจ อาจถูกใส่ร้ า ย นิ นทา ทำให้เ สี ยชื่อเสียงเยอะมากระวังเรื่องมิตร การไว้ใจคน ทำธุรก ร รม เซ็นสัญญา

ต้องระวังตรวจสอบให้ดี แนะนำให้ ไปถวายผ้าไตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน ก็จะดีด ว งการเงิน มีดาวเด่นด้านการเสี่ยงโชค การเ สี่ ย งโชคซื้อสลากกับคนขายรางวัล ที่มีรูปร่างอวบอ้วนสมบูรณ์เป็นผู้ให้โชคดี