3 วันเกิด หมอดูทัก จะหมดหนี้หมดสิน วาสนาพารวย


Tuesday

มีโอกาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วย และทำงานกับคนต่างถิ่น มีโอ กาสจะประสบความสำเร็จสูง มีแววได้จับเงินก้อนโต ปลดห นี้ ปลดสิน และมีทรั พ ย์สินร่ำร ว ย

จะมีเจ้านายในที่ทำงาน หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน แนวทางการหาเงิน

มีโอ กาสจะได้รับข่าวดีจากการลงนามว่าจ้าง จะเกิดความสำเร็จในการค้า หรือ การค้าข า ยกับชาวต่างชาติ

Saturday

อ า ร ม ณ์ของท่านช่วงนี้จะขึ้นๆลงๆ บ้าง เห็นอะไรขั ด หู ขั ด ต าไปหมด สุดท้ายก็ เ ค รี ย ด มาก ป ว ด หั ว มาก ทุกเรื่อง แ ย่ ไปหมด

ให้ตั้งสติ มองสิ่งที่คิดว่าไม่ดีเป็นอากาศ อย่าเก็บหรือใส่ใจให้อารมณ์ขุ่นหมอง ว่ากันว่า อารมณ์ไม่ดี เงินมักไม่เข้านะ อีกอย่างท่านมีเกณฑ์ที่ดีในการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น

แผนชีวิตที่วางเอาไว้ก็จะประสบผลสำเร็จ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอ ยคุ้มครองช่วยเหลือ ทำบุญบ้าง ทำทานบ้าง จะได้มี บ า ร มีเยอะขึ้น

Sunday

ช่วงนี้อย่าตัดสินใจอะไรเร็วเกินเหตุ เพราะว่าอาจจะส่งผลเกิดเรื่องเสียห า ย ที่อาจทำให้คุณ ผิ ด หวัง หรือเ สี ย ใจได้ เพราะความใจร้อน อาจจะเกิด ปั ญ ห า ต ามมาได้

ขอให้เตือนตัวเองให้นิ่ง ๆ มองปัญหาให้กว้าง แล้วหาทางออกด้วยเหตุผล อย่าใช้อารมณ์ เพราะอีกไม่นาน แววว่าช ะ ต า ชีวิตจะเริ่มโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงาน

ผู้หญิงผิวขาว มีบุคลิกดี จะนำความโช คดี มาให้กับท่าน แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค ล า ภ จากการ เ สี่ ย ง โ ช ค

มีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินก้อนโต เก็ บในบัญชี มีเงินดาวน์รถ หรือเอาไปโปะค่างวดรถ หมด ห นี้ หมดสินได้

ขอพรที่ดีจงเกิดกับท่านที่เกิดใน 3 วันนี้ตามคำทำนายด้วยเทอญ สาธุ

…เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาน…