หนี้สินล้นตัว อยากพ้นปลดหนี้ ลองขอท่าน ชีวิตดีขึ้นแน่


‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์’ ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2

พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่ างสูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

วันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับท่านที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว อย ากปลดหนี้ แนะนำให้ขอ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

ด้วยความเชื่ อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่อง การค้าขาย การเรียน การงาน หนี้สินจากการค้าขาย

โดยว่ากันว่า การบนขอให้ปลดหนี้สินภาระเงินทองเพิ่งจะมีในยุคหลังๆ มานี้เอง สืบเนื่องจากในช่วงฟองสบู่แตกเมื่อปี 2540

ในช่วงนั้นคนในประเทศส่วนใหญ่ เกิดภาวะการเป็นหนี้เป็นสินมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพึ่งพา

เพื่อให้ชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพระบsมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้น

เคยเป็นหนี้เป็นสินประเทศจีน จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูน

อย่ างสูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยความเชื่ อว่าบารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่อง การค้าขาย การเรียน การงาน

หนี้สินจากการค้าขาย นอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังสามารถขอให้ท่าน ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย

วิธีการขอบาsมีพระเจ้าตากสิน

เมื่อจะขอพระบาsมี ต้องจุดธูป 16 ดอกกลางแจ้งแล้วมี มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ กราบขอพระราชทานพระบารมี

ตามที่ต้องการ และหลังจากสำเร็จแล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช

ทรงคอยปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และ มีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี ดังนี้

1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ2เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

2. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่นๆ

3. ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่ง วันพระราชสมภพของ พระองค์

4. โปรดเสียง ประทัด และเสียงปืน

5. ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักรบ รั้ว ของชาติ

6. พระกระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบไทยง่ายๆ และอาหารแบบเดินทัwทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

7. ผลไม้ไทย และจีน เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

8. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทsงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

คำบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ขัดสน (นะโม 3 จบ)

อาราธนาดวงพระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่องสักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง พระคาถาให้โชคลาภ

(นะโม 3 จบ) นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ อย่ าลืมแชร์แบ่งปันธssมทาน ให้ผู้อื่นด้วยนะคะ