นักธุรกิจใจบุญ ฉลองวันเกิด ถวายที่ดิน 100 ไร่ ให้วัด มูลค่ามากกว่า 30 ล้าน


นักธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์บ้ านและที่ดิน ทำบุญวันเกิด ฉลองครบรอบ 68 ปี

มอบที่ดินให้วัดห้วยทรายใต้ชะอำ 100 ไร่ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ถวายเงิ นสดอีก 1 ล้าน

มื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 ส.ค. ที่ทำการอาคารรวมทรัพย์ ถนนดำรงราช อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายบุญรวม พร้อมด้วย นางปานฉาย เอี่ยมเมือง และ นายกฤษฎา เอี่ยมเมือง เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้ านและที่ดิน

ได้ทำบุญเลี้ ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 68 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดห้วยทรายใต้ 9 รูป โดยหลวงพ่อห่วย ฉันภัตราหารและสวดเจริญพระพุทธมนต์

หลังจากนั้น ได้ถวายเอกสารหลักฐ านที่ดินที่บริเวณบ้านหนองพลับ อ.หัวหิน จำนวน 100 ไร่ มูลค่า 30 ล้านบาท

ให้กับวัดห้วยทรายใต้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม

นอกจากนี้ ยังถวายเงินสด 1 ล้านบาทเพื่อเป็นการปลูกสร้างถารวัตถุนำล่อง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้ านสมอโพรง บ่อฝ้าย อีก 20 ทุน

นายบุญรวม เอี่ยมเมือง กล่าวว่า เดิมทีเป็นคน ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี มาอยู่หัวหินในปี 2522

ทำไร่สับปะรดส่งโรงงานสับปะรดกระป๋องจนมีฐานะ เมื่อระบบส่งออกราคาตกในปี 2531

ก็เริ่มปรับเข้าสู่โครงการอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดิน มีโครงการหมู่บ้ านรวมสุข

โครงการบ้ านทิพย์วรรณ 1-2- 3-4 รวม 3,000 กว่าหลัง

จนทำให้อยู่ในระบบนักธุรกิจแนวหน้ าของเมืองหัวหิน ประจวบฯ จนมีฐานะขึ้นมาและประสพผลสำเร็จ

นายบุญรวม กล่าวต่อว่า วันนี้อายุ 68 ปีจึงได้ทำบุญวันเกิดและมอบที่ดินมูลค่า 30 ล้านบาท

ให้กับวัดห้วยทรายใต้ชะอำ เป็นการคืนผลกำไรที่ได้มาจากแผ่นดินของชาติคืนให้กับสังคม

ขอบคุณที่มา ข่าวสด