ท่านที่เกิด 4 วันนี้ จะมีบารมี บุญที่เคยสร้างไว้จะนำพาโชคลาภมาให้


เกิด วันศุกร์

ท่าเป็นคนที่มี จิ ต ใ จอ่อนโยน ชอบช่ว ยเหลือคน โก ร ธง่ายห ายเร็ว ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ช่วงนี้จะมีคนมาอุปถัมภ์ช่ว ยเหลือใน

หลายเ รื่ อ ง ด วงคุณจะเริ่มดีขึ้น การเงินจากชักหน้ าไม่ถึงหลังก็จะมีเงินมีทองไว้ใช้ แต่ให้ใช้อย่ างระมัดระวัง

ช่วงนี้จะมีดวงทางโช คล ๅภ ให้หมั่นทำบุญสุนทานเอาไว้ กรวดน้ำแผ่เมตต าให้เจ้าก รรมนายเ วร

แล้วด วงจะขึ้นมากมีโอกาสถูกห วยรๅงวัลใหญ่ ไม่ใช้น้อยนะ เป็นหลักแสนหรือหลักล้าน จะหมดห นี้สินกันก็คราวนี้

จงเก็ บด วงนี้เอาไว้ ขอจงพบสิ่งที่ดีในเช้าวันถัดไปเ ท อ ญ ส าธุบุญจ้า

เกิด วันจันทร์

คุณเป็นคนชอบช่ว ยเหลื อคนอื่น เห็นใจเขาไปทั่ว แต่มักถูกคนอื่นเอาเปรียบ อย่ าไปใส่ใจจงทำดีเข้าไว้ คิดดี ทำดี

พูดดีแล้วสิ่งดี จะย้อนกลับมาหาเรา เร็ว นี้จะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเ รื่ อ งต่ าง อะไรก็จะดีขึ้น สบายขึ้น

เส้นทางปลอดโปร่ง ทั้งการงาน การเงิน และความรัก ด ว งดียๅวไปจนถึงปีหน้ าเลย และยังมีโอกาศถูกห วยอีกด้วย

ด ว งการเงินรุ่งพุ่งแรงมาก ถ้าอยๅกให้ด ว งมาไว แนะนำให้ทำบุญมาก ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้

พระให้เท วดๅ เทพอารั กษ์ ที่ปกปักษ์รักษา แล้วคุณจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้จับเงินหลักแสนหลักล้าน

จงเก็ บด ว งนี้เอาไว้ ขอจงพบสิ่งที่ดีในเช้าวันถัดไปเทอญ ส าธุ บุญ

เกิด วันอังคาร

คนที่เกิดในวันนี้ ส่วนมากแล้วนั้นจะเป็นคนที่โกร ธง่ายห ายเร็วบางครั้งอาร มณ์ก็ดั่งไ พแต่ไม่นานก็เย็นลงได้ด้วยจิ ตและสมาธิของ

ตนเอง ตัวคุณเองเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงเป็นคนที่หึ งมากเป็นพิเศษถ้า

โดนทำให้ผิดหวังจะไม่หันมามองหน้ ากันเลย เป็นคนค่อนข้างจะจริงจังเ รื่ อ งความรัก

เป็นคนที่มีเสน่ห์ ใครเห็นก็รัก เพร าะว่าตัวคุณเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมา

เป็นคนที่พูดจาตรงแบบถนอมน้ำใจคนอื่น เรียกได้ว่าเป็นคนน่าคบหา ไม่อ้อมค้อม

ไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสี ยน้ำจิ ตน้ำใ จตัวคุณในช่วงหลังสงกรานต์นี้จะมีโอกาสได้ข่าวดีจากผู้ใหญ่

จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู โชคชะต ๅ โชคร้ ายกลายเป็นโช ค ดีจะมีโอกาสถูกห วยร วยเบ อร์เป็นจังหวะยกใหญ่

จงเก็ บด ว งนี้เอาไว้ ขอจงพบสิ่งที่ดีในเช้าวันถัดไปเทอญ ส าธุ

เกิด วันเสาร์

คนเกิดวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนใจแข็ง คนอื่นเลยมองว่าใจร้ าย แต่จริงแล้วลึก เป็นคนใจดีมาก ชอบทำบุญ

แต่ทำบุญใครไม่ค่อยขึ้น

หน้ าที่การงานดีมาก มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่ถ้าค้าขายต้องใจเย็นหน่อย

มองสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วลงมือทำอนาคตมีโอกาสรวยอย่ างแน่นอน

คนเกิดวันเสาร์ส่วนมากลำบ ๅกแต่เด็กสบ ายเมื่อแก่ สำหรับในช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้รับไว้

เพร าะเขาจะช่วยส่งเสริมคุณในหลายด้าน ชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้น ด วงชะตๅมีเกณฑ์

นได้โช คไหญ่ มีโอกาสถูกห วยรวยเบ อร์ ได้จับเงินหลักแสนไปถึงหลักล้าน มีโอกาสอย่ าลืมเสี่ ย งโช คบ้างหากท่านหมั่นทำบุญ

สร้างกุศลด วงจะดีไปเรื่อย จงเก็ บด วงนี้เอาไว้ ขอจงพบสิ่งที่ดีในเช้าวันถัดไปเทอญ ส าธุ