บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ส่งมอบรถพยาบาล อุปกรณ์แพทย์ Save Ubon จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศ 422 ล้านบาท


เป็นบุญจริงๆ ของชาวไทย วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคน

มาร่วมงานปิดภารกิจ Save Ubon 2019 โดยจะมีเจ้าของโครงการอย่าง บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

มาร่วมงานด้วยตนเองเพื่อส่งมอง รถพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ รถโรงเรียน เรือท้องแบน และองค์กรสาธารณกุศล

ในโครงการ Save Ubon 2019 พร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้า

บรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ ลานศาลหลักเมือง อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น.

วันนี้พี่บิณฑ์จะมอบ รถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

เรือท้องแบน และองค์กรสาธารณกุศล ในโครงการ Save Ubon 2019 ของพี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

และมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง

สรรพสิทธิประสงค์ ณ ลานศาลหลักเมือง อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น.

ท่านใดมีเสื้อขๅว #SaveUbon ใส่มาร่วมงานได้เลย เพื่อเก็บภาพ การปิดภาระกิจ

#saveubon และ ภาระกิจ  ฮึบไทยแลนด์ ให้สวยงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

– รถโรงเรียน 6 คัน ในภารกิจ ฮึบไทยแลนด์ โดย ศิลปิน โจอี้บอย มอบเงินบริจาคนำมาจัดซื้อ

– รถพยาบาลสนาม MERT 1 คัน

– รถตู้ ambulance ระดับ สูงสุดที่มีในเมืองไทยขณะนี้เทียบเท่าโรงพยาบาลใหญ่ในตัวอำเภอ 18 คัน

– เรือกู้ภัยให้กับมูลนิธิในจังหวัดอุบลราชธานี 4 ลำพร้อมพ่วง

รวมตลอดจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ , ส่งมอบโรงเรียนที่ก่อสร้างใหม่

ที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2019 , อาคารทางการแพทย์ชุมชน , ห้องทันตกรรมในโครงการ SaveUbon 2019 จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศ 422 ล้านบาท ที่เหลือจากการแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตน้ำท่วม

จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดในขั้นต้น เพื่อนำไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคน

อุบลราชธานีในด้านสาธารณสุขและการศึกษา

แหล่งที่มา : เฟซบุ๊ก ตำบลหนองกินเพล