เตรียมรับโชคก้อนใหญ่ ราศีชะตาชีวิตกำลังจะพ้นเคราะห์ จากนี้มีแต่เรื่องดี


ชะต า คนที่เกิ ดราศีมังกร

ชาวมังกรต้องเผชิญกับเ รื่ อ งแย่ มาตลอดปีก่อนนี้

น่าเห็นใจยิ่งนักและบ างเ รื่ อ งแม้จะหวังดีเข้าไปช่วยเ ห ลื อคนอื่น

แต่ความ ซ ว ย กลับมาตกที่ตนเอง ทำบุญไม่ขึ้นจริง

ไม่มีใครเห็นความสำคัญเลยและมักจะถูกกลั่นแกล้งบ่อย

ด ว ง ดี ถือว่าไม่ดีเลยล่ะ แต่ก็กำลังจะพ้นเคร าะห์

ชะต า คนที่เกิ ดราศีเมษ

ด ว ง ของชาวเมษนั้นจะร วยเพราะปากนะหากใช้เป็น

แต่ก็ให้ร ะ มั ดร ะวั งเช่นกันเนื่องจากภัยก็มาเพราะป า ก ไ ด้ เหมือนกัน

พย าย ามอย่ ามีปากเ สี ย งกับใคร คิดก่อนพูดเยอะ

ด ว งช่วงปี 63 นี้จะไม่ค่อยดีนักมีแววประสบอุ บั ติ เห ตุ ได้เลย

และร ะวั งเพื่อนจะเอาปั ญหามาให้รักตัวเองหน่อยก็ดี

ชะต า คนที่เกิ ดราศีสิงห์

โช คไม่ค่อยเข้าข้างเลย หลายปีมาแล้วเจอแต่ปั ญหาหนัก มาตลอด

เ รื่ อ งอะไรก็ไม่สมหวังทั้งรัก เงิ น งาน เพื่อน ครอบครัว

เป็นปั ญหาเ สี ย หมดเลย ทำเอาท้อหนักไปเลยเหมือนกัน แถมชาวสิงห์มักจะใช้เงิ นมือเติบด้วย

จึ ง ทำ ใ ห้ติดขัดเ รื่ อ งเงิ นบ่อย พย าย ามประหยัดหน่อยก็ดี วางแผนการใช้ชีวิตบ้ างก็ได้

ชะต า คนที่เกิ ดราศีมีน

หนักไม่แ พ้ใครเลยเจอมาแทบล้มลุกคลุกคลาน ลำบ ากย ากเข็นมากกับการใช้ชีวิตในช่วงก่อนนี้ดิ้นรนกั น ไป

สบ ายได้ไม่นา น ค ว า มลำบ ากก็มาเยือนเหมือนกับว่าโช คชะตาชอบเล่นตลกกับชีวิตชาวธนู

แ ต่ ดี ต ร ง ที่ เ ป็ น คนขยันจึงทำให้ยังคงประคองชีวิตไปได้

ข้อมูลkasetpost