ออร่าจับ 4 วันเกิด “รวย” ชีวิตจะเป็นดั่งทีหวังไว้ สุขสบายทั้งครอบครัว


วันศุกร์ การงานรุ่งเรือง

คนรักอิสระเป็นคนง่ายอะไรก็ได้ไม่จุกจิกเรื่ องมากสำหรับในเรื่ องการง า น

คุณอย ากจะทำง า นแบบอิสระไม่ต้องมีใครมาบังคับซึ่งแปลกมากเพราะหากยิ่งบังคับคนเกิ ด

วันศุกร์ยิ่งไม่ทำง า นเพราะเมื่อไหร่ที่อย ากทำง า นเดี๋ยวจะทำเองใน

เรื่ องของความรักคุณเป็นคนปากไม่ตรงกับใจใช่ก็บอกไม่ใช่รักก็บอกไม่รักคนเกิ ด

วันศุกร์หากไม่ได้ไปธุระสำคัญก็มักจะไม่แต่งตัวมองผ่านนึกว่า

คุณป้าข้างบ้ านแต่ความจริงแล้วเป็นคนที่หน้าตาดีหากแต่งตัวก็อาจทำให้คนรอบข้างช็ อ คซีนีม่าได้

คุณเป็นคนนิ สั ยดีแต่ไม่ค่อยไว้ใจใครและไม่เปิดใจให้ใครง่าย

แต่หากได้รับความจริงใจจากใครบ างคนแล้วคุณก็จะให้ใจกับเขาคนนั้นเต็มที่

เช่นกันคุณเป็นคนเก่งแต่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาจะทำอะไรสักอย่ าง

มักมองหาตัวช่วยเสมอในกลางปีนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโช คได้รับทรั พย์ก้อน

โตบ้ านและรถกำลังรอคุณอยู่ในช่วงกลางปีอย่ างแน่นอนถ้า

อ่า นแล้วดีขอให้แบ่งปันเก็บไว้ด้วยขอให้พบเจอโช คลาภตามคำทำนายนี๊ด้วยเทอญสาธุเกิ ดผลบุญ

วันอาทิตย์ ยิ่งขยันยิ่งดี

เป็นคนที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นดาวเด่นที่นั่นโดยเฉพาะในเรื่ องของการ

ง า นเพราะคนเกิ ดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจ น

จึงทำให้คนเกิ ดวันอาทิตย์เป็นที่จับตามองของผู้ใหญ่ในที่ทำง า น

เป็นคนจริงจังขยันมีความกระตือรือร้นนิ สั ยเหล่านี๊แหละที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตใน

เรื่ องของความรักคนเกิ ดวันอาทิตย์นี๊ใจแข็งยิ่งกว่าหินแกรนิตเพราะรักคนย ากมากอย่ าง

มากก็ได้แต่แอบชอบหรือปลื้มเท่านั้น

แต่หากคุณได้รักใครสักคนแล้วก็ย ากที่จะถอนใจคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเล็กคิด

น้อยเป็นคนที่เต็มที่และจริงใจกับเพื่อนฝูงคุณเป็นคนที่มีเหตุผลในอารมณ์ปกติแต่หาก

ใครมาทำให้คุณโมโหละก็อารมณ์จะอยู่เหนือเหตุผลทันทีในช่วงของกลางปีนี๊นั้นมีโอกาส

ที่จะได้ของขวัญก้อนใหญ่ก้อนโตบ้ านหลังใหญ่หลังแรกในชีวิตของคุณเป็นของขวัญอันมี

ค่ าสำหรับคนที่มีความตั้งใจและขยันทำมาหากินอย่ างแน่นอนอีกทั้งในช่วงนี๊ยังมีด วงใน

เรื่ องของการเสีຍงทายอีกด้วยถ้าอ่า นแล้วดีก็ขอให้แบ่งปันเก็บไว้ขอให้พบเจอโ ชคลาภ

ตามคำทำนายนี๊สาธุเกิ ดผลบุญตอบแทนท่าน

เกิดวันพุธ คนรอบข้างนำโช คมาให้

วันพุธเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมเฉลียวฉลาดโดยจะเก่งไปด้านใดด้านหนึ่ง

ถึงขั้นเป็นผู้เชี่ ยวชาญด้านนั้นไปเ ล ยเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่เสมอคุณเป็น

คนเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักเพราะคุณเป็นคนใจกว้างใจดีเป็นกันเองในเรื่ องหน้าที่การง า น

คนเกิ ดวันพุธมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในสายง า น

เพราะความสามารถของตัวเองล้วนไม่ได้มีใครคอยสนับสนุนคุณเป็นคนที่

แก้ปั ญหาเก่งมากไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ก็จัดการได้

ทั้งหมดคุณเป็นคนเก่งมากจ นคนอื่นทำอะไรคุณไม่ได้นอกจากคุณทำตัวของ

คุณเองมองดูภายนอกคุณดูเป็นคนเฮอามีเพื่อนฝูงมากมายเป็นมนุษย์สังคมแต่

จริงแล้วคุณไม่ค่อยเปิดเผยเรื่ องส่วนตัวให้ใครรับรู้คุณเป็นคนที่มีมุมของตัวเองเป็นคนที่เข้าถึง

ย ากแอบซ่อนอะไรในใจหลายอย่ างแบบชนิดที่คนรอบข้างค าดไม่ถึงและใน

ช่วงกลางปีนี๊มีเกณฑ์ที่จะได้บ้ านหลังโตไม่ก็รถคันใหม่เป็นของรางวัลชีวิตแก่คุณแน่นอนหาก

อ่า นแล้วดีขอให้แบ่งปันเก็บไว้ขอให้พบเจอโช คลาภตามคำทำนายนีสาธุ

วันจันทร์ เกณฑ์ได้รางวัลใหญ่

วันนี๊ดูเผินเหมือนคุณเป็นคนหยิ่งแต่ความจริงแล้วเป็นคนใจดีมีเมตตา

ใจกว้างไม่ชอบถูกคนอื่นเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครคุณเป็นคนที่

เก็บความรู้สึกเก่งมากเวลามีความเครี ยดหรือมีปั ญหาอะไรมักไม่แสดงออกมาคนเกิ ด

วันจันทรเป็นคนที่มีเหตุผลมากและเชื่อ มั่นในความคิดของตัวเองคุณเป็นคนที่

บุคลิคภาพดีน่าเชื่ อถือเป็นที่ปรึกษาที่ดีคนรอบข้างมักจะรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้คุณ

อีกอย่ างหนึ่งตามคำทำนายที่อย ากจะบอกนั้นนั่นก็คือในช่วงของกลางปีนี๊

ด วงของคุณนั้นมีโอกาสที่จะได้ลา ภลอยเป็นบ้ านหลังโตไม่ก็รถคันใหม่อย่ าง

แน่นอนหากคุณอ่า นแล้วดีก็ขอให้แบ่งปันไว้นะขอให้พบเจอโช คลาภตามคำทำนายนี๊สาธุเกิ ดผลบุญ