คุณมีนิ้วแบบไหน ชูขึ้นมา จะบ่งบอกถึงนิสัยส่วนตัว


หลังจากที่เราได้เคยดูดวงจากเล็บมาแล้ว วันนี้เรามาดูคำทำนายจาก นิ้วมือ

ที่สามารถบอกบุคลิกภาพกันบ้ างดีกว่าค่ะ ซึ่งหลังจากสังเกตนิ้วมือของตัวเองแล้ว

ก็แอบเหล่ๆ นิ้วมือของคนรักหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่สิว่า

เค้ ามีลักษณะนิ้วมือเป็นแบบไหน เพื่อที่จะได้รู้จักตัวตนของเขาไปอีกขั้นไงล่ะ

1 นิ้วข้อใหญ่

คนที่มีนิ้วข้อมือใหญ่ส่วนมากเป็นคนใจเย็น ไม่ค่อยเอาเรื่องที่จะทำให้คุณโก รธเก็บมา

คิดให้ปว ดหัวและเลือกที่จะปล่อยวาง แต่บ างทีคุณก็ไม่ค่อยชอบความท้าทาย

หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจุดเด่นของคุณก็คือ คุณเค ารพความคิดเห็นของผู้อื่น

แคร์คนรอบข้าง จิตใจดีและคิดก่อนทำ

2 นิ้วมือแหลม

เป็นคนที่เค ารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้วคุณจะไม่ทำลายความไว้วางใจที่เขามีให้และจะให้ความสนใจ

เอาใจใส่คนรักอย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะเจอความเ จ็ บ ป ว ด

คุณก็เป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมาก สังเกตได้จากเวลาที่คุณทำงานคุณจะตั้งใจทำอย่ างมาก

และจะไม่ลุกไปไหนเลย จนกว่าคุณจะทำเสร็จ และคุณก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่งเลยล่ะ

3 นิ้วมือตรง

คนที่มีนิ้วมือตรง มักจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตตา

แต่ก็จะชอบปิดบังความรู้สึกของตัวเอง สร้างทำตัวเข้มแข็งแต่จริงๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวมากเลยแหละ

ข้อมูลverrysmilejung