มาแล้ว! เราไม่ทิ้งกัน ลุ้นจ่ายรอบ 2 ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง เช็คด่วน


ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับดีมากจากกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการช่วย แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระท บ ด้วยการสนับสนุนเงิ น 5000 บาท 3 เดือน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์เราไ ม่ทิ้ งกัน

ตามนี้

5,000 (3 เดือน)

ช่วงเวลา 13.30 น. ได้นัดผู้บริหารธนาคารแต่ละแห่งมาหารือร่วมกันก่อนจะตกผลึกประกาศมาตรการ แต่เมื่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจลาออกทั้ง 4 คน ก็ต้องติดตามต่อว่าการประชุมช่วงบ่ายวันนี้จะยังเกิ ดขึ้นหรือไ ม่ ซึ่งผู้สื่อข่าวตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

โดยโครงการ ก้าวต่อไปเราไ ม่ทิ้ งกันสู้ภัย เบื้องต้นว่ากันว่าจะเป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัด สถาบันการเงิ นเฉพาะกิจ ดูแลเยีย วย าประชาชนและภาคธุรกิจ นอกจากนั้นจะมีการตั้งทีม เราไ ม่ทิ้ งกัน เพื่อติดตามรับทราบความเดือ ดร้อ นพร้อมเร่งเยีย วย าฟื้นฟูสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้ประชาชนด้วย และในรอบนี้คนที่ได้รับเงิ นคือผู้ที่ไม่เคยได้ในรอบที่แล้ว และผู้ที่ได้ในรอบแรกก็มีสิทธิ์ได้เช่นกันโดยทางคลังจะพิจารณาต่อไป โดยรายละเอียดจะแจ้งหลังจากประชุมกันอีกครั้ง

ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงการคลัง / ข่าวช่อง 7 / ข่าวไทย