ชาวบ้านแห่ศรัทธา ต้นผึ้งยักษ์ ขนาด 40 คนโอบ อุทัยธานี


กลายเป็นอีกภาพที่สร้างความอือฮาให้กับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป้นจำนวนมาก เมื่อได้มีเพจเฟซบุ๊ค Nakhonsawan news ได้โพสต์ภาพของ ต้นผึ้งยักษ์ โดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า

ต้นผึ้งยักษ์ ขนาด 40 คนโอบ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เอกลักษณ์โดดเด่นต้นไม้ต้นนี้ เป็นไม้เนื้ออ่อน มีพูพอนไว้ค้ำยันลำต้นให้คงอยู่ วัดเส้นรอบวงแนบตามพูพอนที่ยื่นออกมา จะได้ประมาณ 97 เมตร แต่ถ้าใช้คน กางแขนโอบจะได้ประมาณ 40 คน เป็นต้นไม้ใหญ่กลางป่าหมาก ต้นไม้ยักษ์นี้มีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีต เนื่องจากเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็น ศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชุมชน ยืนตระหง่างเคียงข้างศาลเจ้าบ้าน สมาชิกในชุมชน ทุกคนมีความรักศรัทธา

ในอดีตพื้นที่จัดหวัดอุทัยธานีมีต้นผึ้งหรือต้นเชียงอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นป่าดิบ เมื่อผู้คนอพยพเข้ามาก็ถากถางพื้นที่ป่าเป็นที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน โค่นต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ไปทำที่อยู่อาศัย ถูกตัดไปหมดเหลือเพียงต้นผึ้งยักษ์ต้นนี้ที่มีอายุเกือบ 400 ปี ไว้กลางชุมชนเพียงต้นเดียว

สูงตระการตามากๆ

ต้นไม้ใหญ่มาก

ภาพจาก Nakhonsawan news

ต้นไม้สวย

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา Nakhonsawan news