คนเกิด 4 วันต่อไปนี้ เตรียมรับโชคใหญ่ เหนื่อยมากแต่จะรวยมาก


คนเกิด 4 วันต่อไปนี้ เตรียมรับโชคใหญ่ เหนื่อยมากแต่จะร ว ยมาก

พฤหัสบดี

สำหรับคน ที่เกิดในวันพฤหัสบดี หน้าที่การงาน ในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่ ง บางอย่างที่เข้ามา ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน อาจจะรู้สึกขา ดๆ ห า ยๆ บางสิ่ง บางอย่างไป

อาจจะเป็นลูกน้องที่รู้ใจ ลูกจ้างที่รู้ใจ อาจจะเหนื่อย แต่คุณก็สามารถ ทำงานให้ลุล่วงได้ต ามกำหนด

สำหรับการเงิน สถานการณ์การเงิ น เริ่มดีมากขึ้น คนรอบข้าง เริ่มให้การเกื้อหนุน ไม่ว่าจะทำอะไร หาขายออนไลน์ก็ดี ต ามตลาดที่คุณ ต้องการก็ดี จะช่วยสร้าง

รายได้ให้งดงาม คนรายจ่าย ที่มากขึ้นคุณก็สามารถ ผ่อนคลายมันได้ สัปดาห์หน้า จะเป็นการดีที่สุด สำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ

เสาร์

สำหรับคนที่เกิด ในวันเสาร์ ในเรื่องของหน้าที่ การงานช่วงนี้ จะเข้าใจผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี หน้าที่จะประสานงาน กันเป็นสิบทิศ จะได้รับการคลี่คลาย

ปัญหาต่างๆ อาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้าง ในเรื่องของทัศนคติ เพื่อนร่วมงานบางคน บางกลุ่มอาจจะ ทำให้คุณเดือ ดร้ อ น

การเงินในช่วงนี้ เจอกับค่าใช้จ่าย ที่ไม่ทันคาดคิด การลงทุนบางอย่าง บานปลาย เจอลูกหนี้ ผิ ดสัญญา ค่าใช้จ่ายมากมาย โดนยืมเงินแล้วไม่คืน แต่ปลายเดือน จะมีรายได้พิเศษ เพิ่มมากขึ้น

อังคาร

สำหรับคน ที่เกิดในวันนี้ ในเรื่องของ หน้าที่การงาน หากธุรกิจของคุณ ที่กำลังทำอยู่นั้น มีการติดต่อสื่อส า ร กับคนต่างชาติต่างถิ่น จะสำเร็ จ ไปได้ด้วยความงดงาม

ช่วงนี้จะต้อง ร ะมั ดร ะ วั งปัญหา เกี่ยวกับความขัดแ ย้ ง เพื่อนร่วมงาน บางทีอาจจะทำให้ คุณเดือดร้อน ผลงานโดดเด่น อาจจะทำให้มีคนนินทา
การเงินในช่วงนี้ มีรายได้มากขึ้น แต่ถ้าหากนำเงิน

ไปลงทุนกับ สิ่งที่ไม่มีความรู้ จะเ สี ยหาย อาจข า ดทุนได้มาก ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน ในธุรกิจใหม่ๆ

ศุกร์

คนที่เกิดในวันศุกร์ หน้าที่การงาน ของคุณ ในช่วงนี้ ถือว่าเป็นช่วงที่ เหมาะสม มีโอกาสได้ ลงหลักปักฐาน เจอแนวทาง ในการทำงานที่ชอบ ที่ใช่ ส่วนคนที่ ทำงานมานาน ธุรกิจหน้าที่ การงานจะเริ่มมั่นคง ตำแหน่งเริ่มสูง

การเงิน ช่วงนี้จะได้รับ การส่งเสริม จากผู้ใหญ่ การค้าขาย กำไรงดงา ม มากมี มีรายได้พิเศษ เพิ่มมากขึ้น ได้เงินปันผล และการลงทุนไว้นานแล้ว