5 ราศี บุญเก่าค้ำจุน บารมีเกื้อหนุน โชคใหญ่เข้าหา


ราศีพฤษภ

คนที่โสดจะพบรักอย่ างแน่นอน คนที่รอคอยเวลาที่เหมาะก็จะถึงเวลา

เสียที จะแต่ง จะหมั้น สามารถเกิดขึ้นได้หมด แต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้

เ รื่ อ งราวความรักพบอุปสรรคอยู่บ้างก็อาจเกิดจากความไม่เห็นชอบ

ของผู้ใหญ่หรือผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษแก่คุณนั่นเอง

การเงิ น -โช คลาภ – เป็นปีที่จะได้รับผลตอบแทนรวมทั้งบุญเก่าที่เคยได้

ราศีเมษ

การเงิ น – เดือนนี้เหมาะกับการขยับขย ายกิจการให้เติบโต หรือจับมือ

เพื่อน ร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย และด้านการเงิ นก็เป็นผล

ดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเงิ นได้ตามแผน การเงิ นเดิมก็พอดี การเงิ นใหม่ก็พอได้

ความโช คดี – การงานเป็นโช คลาภ จับงานไหนได้ผลดีเป็นมาตรฐานได้

เกินร้อย จะ เ สี่ ย ง สลากรางวัล

ราศีกันย์

การงาน – ของคุณเด่นมากนะ และเน้นไปยังเ รื่ อ งของการใช้ความคิด

สร้างสรรค์ การทำงานเชิงรุก และการจัดการสิ่งต่าง อย่ างเป็นระบบ

อย่ างมีวินัย จุดอ่อนและจุดเด่นของคุณในปีนี้

จะสัมพันธ์กับเ รื่ อ งของเวลา หากคุณจัดการให้ดีแล้ว จะทำสิ่งต่าง ให้

ลุล่วงได้ แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไม่ควรรอก็อย่ าช้า อะไรที่ต้อง

รีบทำก่อนตามลำดับความสำคัญ แต่ในส่วนของผลงานนั้น ปีนี้ คุณจะได้

ข่าวดี เกี่ยวกับความนิยมยกย่อง ได้รางวัล ได้เกียรติยศ บุคคลที่อยู่รอบ

จะมองคุณด้วยความชื่นชม

ราศีมีน

เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดมาก คนราศีนี้ไม่

มีพิ ษมีภัยกับใคร คุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาในการงาน

เพราะการพย าย ามทำตามหน้าที่โดยปราศจากความคิด พูดแรง ได้ว่า

การปกป้องตัวเองมากเกินไป การกลัวผิด กลัวพลาด กลัวความล้มเหลว

จะทำให้ไม่อาจเติบโตไปได้ การเรียนรู้กับความผิดพลาดจะทำให้คุณมี

ประสบการณ์มากกว่า

ราศีกุมภ์

สิ่งที่เด่นที่สุดของคุณในปีนี้ คือเ รื่ อ งการเงิ น ไพ่ 10 เหรียญนั้น สัมพันธ์

ถึงความมั่งคั่ง การเงิ นที่เพิ่มพูน ผลตอบแทนจากการทำงานหนักอย่ าง

สมค่า และแรงสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วย

สิ่งที่จะส่งเสริมการเงิ นของคุณในปีนี้ คืออิทธิพลจากผู้คนโดยรอบ ความ

สัมพันธ์ที่มั่นคง ทุนรองรังเดิม หรือทรัพย์มรดกในทุกรูปแบบ หากคุณมี

การสมรสหมั้นหมาย จะมีการหลอมรวมของทรัพย์สิน หรือต่างช่วย

เพิ่มพูนความมั่งคั่งของกันและกัน จะหมายถึงการได้พบคู่แท้ด้วย อยู่กัน

แล้วรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่ างมาก