ถ้าท่านไหว้ถูกวิธี ท่านจะให้โชคตลอด


การไหว้เจ้าที่กลางบ้านที่ ถูกวิธี นั้น จะหนุนให้คนในบ้านมีความสุข เจอแต่เรื่องโชคดี สิ่งดี ๆ ต่าง ๆจะเข้ามาในบ้าน บางคนอาจจะเคยไหว้แต่ศาลพ ร ะภูมิเจ้าที่

แต่ยังไม่เคยไหว้เจ้าที่กลางบ้านให้รีบทำเพราะมันคนละส่วนกันก็ควรจะไหว้แยกจะรวมกันไหว้ที่เดียวไม่ได้ เจ้าที่กลางบ้านนั้นจะอยู่ในบ้านในอาคารนั้น ๆ

ซึ่งจะคอยปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ภายในบ้าน ทำอย่ างไรมาดูกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

• ดาวเรือง 9 ด อ ก

• หมากพลู 9 คำ

• ธูป 5 ด อ ก

• น้ำชา 5 แก้ว

• เทียน 2 เล่ม

• ผ้าขาวบาง 1 ผืน

ขั้น ตอน การไหว้เจ้ าที่กลางบ้าน

7 ผลไม้มงคล 9 ชนิด

เช่น ส้ม กล้วย องุ่น สับปะรด ลูกพลับ ทับทิม ลิ้นจี่ สาลี่ แอปเปิ้ล เป็นต้น

1 หาฤกษ์ย ามดี ๆ ใช้สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ควรจะเป็นวันอังคารหรือเสาร์ เวลา 12.00 น. จะเป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะแก่การไหว้

โดยให้ทำการหันหน้าเข้าบ้านและอยู่กลางบ้านจากนั้นเอาผ้าขาวบางที่เตรียมไว้ปูกลางบ้านเลย ค่อยเอาของไหว้ต่าง ๆ มาวางบนผ้าอีกที

2 ต่อไปก็จุดธูป เทียน แล้วทำการกล่าวคำขอขมาเจ้าที่ดังนี้ “ข้าแต่เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าของที่ เจ้าของทาง เจ้าของบ้าน เจ้าของเรือน บ้านเลขที่

(กล่าวบ้านเลขที่ตัวเอง) บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า…( กล่าวชื่อ – สกุล ของตนเอง) นำเครื่องสักการะ บูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมาก ร ร ม

หากมีสิ่งใดก็ตาม ที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไป ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดร ไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มท่าน

ขอท่านจงโปรดง ด โ ท ษ เว้นโ ท ษ และอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและโปรดช่วย (กล่าวคำอธิษฐานตัวเอง)”

3 ต่อจากนนั้นก็รอให้ธูปหมด แล้วทำการดับเทียนแล้วกล่าวลาของไหว้ว่า “ขอเ ด น ขอท า น ให้ลูกให้หลายกิน เพื่อความเป็นสิริมงคล”

แล้วก็เอาของไหว้ผลไม้ต่าง ๆ มาทานกันได้เลย เพียงเท่านี้ก็เป็นการไหว้เจ้าที่กลางบ้านเรียบร้อยแล้ว สำหรับกำหนดเวลาในการไหว้นั้น

ก็ตามสะดวกของแต่ละบ้านกันเลยยิ่งไหว้บ่อยยิ่งดี หรือหากไม่สะดวกจริง ๆ ก็ควรให้มีอย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้าหากว่างสะดวก

และสถานะทางการเงินดีก็ไหว้ทุก 3 เดือนได้เลย หรือจะบ่อยกว่านั้นก็ได้ทำแล้วจะมีแต่ความสบายใจ ทำให้คนในบ้านมีความสุข มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้านมากขึ้น

ขอบคุณที่มา…

s a b u y j a i j u n g