ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ได้บุญไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว


หลายคนมักเข้าใจ ว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล บริจาคให้กับวัดมากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน

จะได้บุญซึ่งนั่น ก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตร ร้อยครั้ง ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไม ชีวิตไม่ดีขึ้นเลย…?

พรศักดิ์สิทธิ์ ที่ประประเสริฐคือพร ที่กล่าวออกจากปาก บิดามารดา ฉะนั้นหากอยากทำบุญ อยากได้บุญ

อยากขอพรให้ชีวิต เป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญ

กับบุพการีของท่านก่อน เพราะท่านคือ ผู้มีพระคุณ พรของท่าน ย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใด

บางคนทำบุญมากมาย ทั้งบริจาคเงินให้วัด เป็นเงินหลายหมื่น หลายแสน ทำบุญกับคน ย า ก ไ ร้ บริจาคมูลนิธิต่าง ๆ

เลี้ยงเพื่อน ฝูงมากมาย แต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจริญ ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักที เป็นเพราะไม่เคยดูแล

ปรนนิบัติอะไร ให้พ่อแม่เลย ข้าวสักจานไม่เคย ตักให้ท่านทาน

อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร

วิธีทำบุญกับพ่อแม่ (พระในบ้าน)

1. จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อยากได้อะไร แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร

สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่านอยากได้

ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน

ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมูลค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึง อยากจะให้พ่อแม่ก็ดีใจมากพอแล้ว

2. ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือ เป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะปฏิบัติ แค่เรื่องเล็กน้อย

อย่างการทำอาหารให้ท่านทาน ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างดูแลยาม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย

หรืออย่างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้

แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าวแล้ว

แบ่งให้พ่อกับแม่ทานก่อน จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก

3. เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่ายอุทิศมีว่า

“อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า

ฉะนั้นหากอยากทำบุญ อยากขอพรให้ชีวิตสมหวัง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน

เริ่มจากการทำบุญกับบุพการี ของท่านก่อน พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐ คือพรที่กล่าว ออกจากปากบิดามารดา