6 ปีนักษัตรดวงเศรษฐีมาเด่น หมดหนี้หมดสิน ทำมาหากินค้าขึ้น


อันดับ. 6 ปีฉลู

สำหรับช่วงที่ผ่านมา คุณเป็นทุ กข์ทนกับการหาเงินมาก หามาได้เท่าไหร่ ก็หมด ไปเท่านั้นอีกทั้งยัง ต้องมาถู ก ใ จในเรื่ อ งของ ความรักความสัมพั นธ์ แต่ไม่นานมัน ก็จะผ่านไปคุณไม่ต้องไปส นใจ กับสิ่ งที่ผ่านไปแล้วหรอกนะ มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคุณเลย ด วงของคุณ หลังจากผ่านพ้น คนที่ทิ้งคุณไปแล้วนั้น จะหมดทุ กข์หมดโ ศ กแ บ บปลิดทิ้งหน้ามือเป็นหลังมือ

เรื่ องทุกปั ญ หาต่างจะหมดไป ช่วงนี้ ให้ทำบุญมากหาทำต า มที่บ อ กแล้วนั้น ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจ เป็นของตัวเอง หรือเปิดร้านเล็กก็ตาม จงตั้งใจทำให้ดี แล้วผลบุญ ของความซื่อสัตย์ ที่คุณ ได้สร้างไว้ จะประทานพ รให้ชีวิตคุณสุขสบาย อ่า นแล้วดีแ ชรไว้นะจะได้เป็นกุศ ลเกิ ดขึ้นจริงซะที

อันดับ. 5 ปีมะโรง

คนปีนี้หลังจากเจอกับอุปส ร รคปั ญ หามานานปีกว่า ทั้งในเ รื่ อ งการเงิน ที่ไม่สมปรารถนา ทั้งในเ รื่ อ งการงาน ที่เจอคนที่ประสงค์ร้ า ยในเรื่ องสองปีที่ผ่านมานี้ นั้นมันจะผ่านไป หลังผ่านพ้นช่วงนี้ เป็นต้นด วงของคุณจะประเสริฐ กว่าผู้ใด หยิบจับอะไร เป็นการเป็นงานดีเลิ ศประเสริฐศรีอย่ างแน่นอน ยิ่งการเงินแล้วนั้นบ อ กเลขว่าจะได้จับเงินแสน ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีเกณฑ์ได้ถู กสลากเป็นร า งวัลก้อนใหญ่ก้อนโต

สำหรับคนที่อุทิ ศ ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รแล้วนั้น ในเร็ววันนี้จะผ่านพ้นเ ค ร าะห์ก ร ร มที่ประสบอยู่ ในณเวลานี้อย ากให้ทำตามจริง แล้วชี วิ ตต่อจากนี้ ย าวไปถึงช่วงปลายปี 2563 จากด วงขึ้นอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิ จเป็นของตัวเองแล้วนั้น ก็จะประสบความสำเร็จอย่ างแน่นอน

อันดับ. 4 ปีกุน

นักษั ต รกุน อยู่ในเกณฑ์ ที่เข้าขั้นการป ล ดหนี้สิ น หาแต่ว่าควรจะต้องเหนื่อยสักหน่อยกับเ รื่ อ งปั ญ หา การทำมาค้ าข า ยแต่ก็บ อ กไว้เลยว่ายังไงยังไงด วงของคุณ ก็จะได้ป ล ดหนี้อย่ างแน่นอน หากแต่คุณต้อง ขยันทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอบโ ก ยเงินในช่วงนี้จะทำให้คุณได้รับทรัพย์แ บ บไม่ทันค า ดคิดค า ดฝัน กันเลยทีเดียว และแน่นอนว่า ด วงการเงินของคุณในปีนี้ จะสดใสหล่ะ ทำอะไรก็จะดีไปหมดทุกอย่ างเลย

อันดับ. 3 ปีขาล

แม้ว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่าน มาของคนที่เ กิ ดปีนักษัตรข า ล นั้นเป็นช่วงขาลง ก็ตามมีรายจ่ า ยมากกว่ารายรับ และแน่นอนว่า หลายสิ่งหลายอย่ างเหมือนป ระ ทุ เข้ามาแ บ บหลายทางเหลือเกิน แต่ก็นะมันก็จะผ่านไป ในวันนี้แหละภาระหนี้สิ นของคุณ จะหมดไปในช่วงไม่เกินปีนี้ เล็กน้อยก็จะหมดไป ในสิ้ นเดือนนี้

หากคุณอย ากมีร า ยได้เพิ่ม มากขึ้นในช่วงนี้ คนจะต้องลงทุ นมีกิจการ เป็นของตัวเองบ้างลงแรงสักหน่อยบ อ กเลยว่า เป็นเดือนของคุณจริงทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ อย่ างราบเรียบอ่า นแล้วดีเก็ บไว้นะคะขอให้โช คดีมีชัย ตามคำทำน า ยด้วยเทอญ

อันดับ. 2 ปีมะเส็ง

สำหรับช่วงที่ผ่านม า นั้นด วงของคุณ ค่อนข้างจะต กต่ำ ในช่วงเดือนที่แล้วทำอะไร ก็จะเหนื่อย ไม่ค่อยประสบความสำเร็ จ แต่มาถึงบัดนี้แล้วนั้นด วงของคุณได้ เปลี่ยนไปจรดถึง ในช่วงต้นปีหน้าเ รื่ อ งร้ า ยจะหมดไปหล่ะ

ด วงโช คลาภดีอย่ างมาก ยิ่งความรักแล้ว ยิ่งดีใหญ่หากผู้ใดมีคู่ครอง ในช่วงนี้ก็จะพบกับความสุข ความเจริญ อำนาจวาสนาผ ลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุณ เจริญอย่ าลืมแ ช รเก็ บไว้เป็นกุศ ลเ กิ ดผลได้

อันดับ. 1 ปีมะเมีย

ในช่วงปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่า ชีวิ ตยังไม่ค่อยปรับตัว ดีขึ้นสักเท่าไหร่ หยิบจับอะไ ร ไปก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว ทิ้งไว้หรือแต่ภาระห นี้ สิ นที่ไม่ต้องบรรย ายมาก แต่ทว่าด วงของคุณ ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วจ นติดอันดับ 1ใน7 ของผู้ที่ป ล ดหนี้สิน

ในช่วงนี้เตรียมพ บกับข่ า วดีได้เลยการทำมาค้ าข า ยของคุณ จากที่อยู่ในช่วงฝืดเคืองการเ งิ นมาตลอดนั้น ก็จะทุเลาล งอย่ างได้ชัดแน่นอนว่าการงานของคุณ จะประสบความไหลลื่ นไ ม่ดีมาก ทุกอย่ างเป็นไปได้สวยเลยหละ อ่า นจบเ ก็ บไว้เป็นกุศ ลให้เกิ ดขึ้นจริงกับชี วิ ตท่าน