บุญกุศลนำพาเป็นใจ ส่งผลให้คนเกิดต่อไปนี้ปลดหนี้สิน กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่


ท่านที่เกิดวันจันทร์

คุณเป็นคนชอบช่ว ยเหลื อคนอื่น เห็นใจเขาไปทั่ว

แต่ มักถูกคนอื่นเอาเปรียบ อย่ าไปใส่ใจจงทำดีเข้าไว้

คิดดี ทำดี พูดดีแล้วสิ่งดี จะย้อนกลับมาหาเรา เร็ว

นี้จะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเ รื่ อ งต่ าง อะไรก็จะดีขึ้น สบ ายขึ้น

เส้นทางปลอดโปร่ง ทั้งการงาน การเงิ น และความรัก

ด ว งดีย าวไปจนถึงปีหน้ าเลย และยังมีโอกาศถูกห วยอีกด้วย ด ว งการเงิ นรุ่งพุ่งแรงมาก

ท่านที่เกิดวันอังคาร

คนที่เกิ ดในวันนี้ ส่วนมากแล้วนั้นจะเป็นคนที่โกร ธง่าย

ห ายเร็ว บ างครั้งอาร มณ์ก็ดั่งไ พแต่ไม่นานก็เย็นลงได้

ด้วยจิ ตและสมาธิของตนเอง ตัวคุณเองเป็นคน

ที่รักใครแล้วรักจริงเป็นคนที่หึ งมากเป็นพิเศษ

ถ้าโดนทำให้ผิ ด ห วั งจะไม่หันมามองหน้ ากันเลย

เป็นคนค่อนข้างจะจริงจังเ รื่ อ งความรัก เป็นคนที่มีเสน่ห์

ใครเห็นก็รัก เพร าะว่าตัวคุณเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมา

เป็นคนที่พูดจาตรงแบบถนอมน้ำใจคนอื่น

เรียกได้ว่าเป็นคนน่าคบหา ไม่อ้อมค้อม ไม่ทำให้ฝ่ายตรง

ข้ามเสี ยน้ำจิ ตน้ำใ จตัวคุณในช่วงนี้จะมีโอกาสได้ข่าวดีจากผู้ใหญ่

ท่านที่เกิดวันเสาร์

คนเกิ ดวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนใจแข็ง คนอื่นเลยมองว่าใจร้ าย

แต่จริงแล้วลึก เป็นคนใจดีมาก ชอบทำบุญ แต่ทำบุญใครไม่ค่อยขึ้น

หน้ าที่การงานดีมาก มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

แต่ถ้าค้ าข ายต้องใจเย็นหน่อย มองสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วลงมือทำอนาคตมีโอกาสรวยอย่ างแน่นอน

คนเกิ ดวันเสาร์ส่วนมากลำบ ากแ ต่ เ ด็ ก สบ ายเมื่อแก่

สำหรับในช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาอุปถัม ภ์ ช่ วย เ ห ลื อ ใ ห้รับไว้

เพร าะเขาจะช่วยส่งเสริมคุณในหลายด้าน ชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้น

ท่านที่เกิดวันศุกร์

ท่าเป็นคนที่มี จิ ต ใ จอ่อนโยน ชอบช่ว ยเหลือคน โก ร ธง่ายห ายเร็ว

ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ช่วงนี้จะมีคนมาอุปถัมภ์ช่ว ยเหลือ

ในหลายเ รื่ อ ง ด วงคุณจะเริ่มดีขึ้น การเงิ นจากชักหน้ า

ไม่ถึงหลังก็จะมีเงิ นมีทองไว้ใช้ แต่ให้ใช้อย่ างระมัดร ะ วั ง

ช่วงนี้จะมีด ว ง ท า ง โช คล าภ ให้หมั่นทำบุญสุนทานเอาไว้

กรวดน้ำแผ่เมตต าให้เจ้าก รรมนายเ วร

แล้วด วงจะขึ้นมากมีโอกาสถูกห วยรๅงวัลใหญ่ ไม่ใช้น้อยนะ

เป็นหลักแสนหรือหลักล้าน จะหมดห นี้สินกันก็คราวนี้