ดวงคนจะรวย ช่วยไม่ได้ เตรียมรับทรัพย์


ด วงคนจะร วยช่ วยไม่ได้ รับ ทรั พ ย์ก้ อน โต

เกิดปีกุน

คนที่เกิ ดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจ บุ ญ สุนทาน ขี้สงสา ร

และชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่มักโดนเอาเปรียบ เพราะความขี้สงสา ร

ของคุณนี่หละ ที่มักนำความ เ ดื อ ด ร้อนมาให้คุณเสมอ หลายปีที่ผ่านมา

คุณลำบ า กและเหนื่อยมามาก เหนื่อยจากการทำอะไรต่ออะไรเพื่อคนอื่น

ให้หยุดซะ เพราะคุณจะเหนื่อยและลำบ า กไม่สิ้นสุด

ให้หันมารักตัวเองบ้ าง พอเขาลำบ า กเราช่วยแต่พอเราลำบ า ก

มองหาใครไม่เจอสักคน เป็นแบ บนี้บ่อย บอกเลยไม่ไหว

หยุดแล้วมาทำเพื่อตัวเองจะเหมือนคุณหมดกร รม จากคนพวกนี้ซะที นิ สั ยขี้สงสา ร ให้เลิกซะ

เกิดปีระกา

คนเกิ ดปีนี้มักเป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่ง มักหาความรู้อยู่เสมอ

ที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะหน่อย มีคู่แข่งในทุก ด้าน

เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคมีคนคอยขัดขวาง แต่ไม่ต้องสนใจเพราะต่อไป

เขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพราะ ดว ง ชะต า คุณกำลังเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลักมือ

แต่ต้องบอกก่อนว่าทำอะไรอย่ าให้ โดดเด่นเกินไป

เพราะจะมีคนอิ จ ฉ าเอาได้ ทำ พอประมาณ นี้การงานจะรุ่งไม่ยุ่ง

ยๅกอีกต่อไป ส่วน ดว ง เกี่ยวกับ โช ค ลา ภ มีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโต

มีโอกาสถูกหวยร วยเบอร์ ด้านการงานจากนี้ไปจะมีโอกาสได้ขยับขยๅย

หรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ผู้ให ญ่เข้าใจมากขึ้น แถมยังมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือ

ทำให้การงานรุ่งกว่าแต่เดิมมาก และมีเงิ นเข้ามามากขึ้น

เกิดปีชวด

คนเกิ ดปีนี้มักเป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และเรียนรู้สิ่งต่าง ได้อย่ ารวดเร็ว

การใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไป

แต่มักมีคนนำเ รื่ อ ง เ ดื อ ด ร้อนมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็

มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือราบรื่นเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป

ทำดีเข้าไว้มาก และให้คิดดีอยู่เสมอ

เดี๋ยวคนที่คิด้ายก็จะแพ้ภัยตนเองและหลีกห นีหายไป หรือถึงคิดร้ า ย

ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ได้ คิดอิ จ ฉ าตาร้อนเท่านั้นเอง

และหลังจากปลายเดื อนนี้ไปแล้ว ดว ง ชะต า ของคุณมีเกณฑ์จะพบความสำเร็จที่ดี มี

เ งินทองใช้ไม่ข า ดมือ ธุรกิจการงานราบรื่นดีมาก แถมยังมีเกณฑ์ได้

โช ค ลา ภจากการ เ สี่ ย ง โช ค มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วย

เหลือในเ รื่ อ งต่าง ชีวิตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่ างแน่นอน

เกิดปีเถาะ

คนที่เกิ ดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนใจดี นิ สั ยดี เป็นมิตรกับคนรอบข้าง

ไม่คิดร้ า ยกับใคร และด้วยความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ

เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และยังเป็น

คน ดว ง แข็งอีกด้วย ที่สำคัญ ดว ง หลังจากนี้จะเริ่มเปลี่ยน

คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างทั้งการเงิ น การงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิต

เกิดปีจอ

คุณเป็นคนที่มีนิ สั ยพื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง

ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ

ช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่ าไว้ใจใครมากเกินไป เพราะอาจนำความ เ ดื อ ด ร้อนมาให้ท่านได้

ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ หรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้

หรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้ าง แล้วคุณจะไม่ผิดหวังหรือเสียใจฝ่ายหลัง

แต่หลังจากวันปลายเดือนนี้เป็นต้นไป ปั ญ ห า ต่าง

จะเริ่มคลี่คลาย การงานประจำความสำเร็จดี ค้ าขายก็ซื้อง่ายขายคล่อง