3 คาถา บูชาพ่อแม่ สวดทุกๆคืนก่อนนอน ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง


พรใดก็คงไม่ประเสริฐเท่ากับบคำอวยพรจากพ่อแม่ และหากวันนี้ชีวิตของคุรนั้นตกต่ำ อย ากให้คุณได้ลอง สวดก่อนนอน 3 ค า ถ า บูช าพ่อแม่ ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ในโลกใบนี้ ไม่มีใครที่จะมีพระคุณกับเรา ได้เท่าพ่อกับแม่ ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วล่ะ เราไม่ต้องไปหากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เพื่อขอพรอะไรหรอ กนะ แค่เรากราบไหว้พ่อแม่ ผู้เป็นเสมือนพระอรหันต์ในบ้าน

ทุกวัน แค่นั้นก็ดีที่สุดแล้วล่ะ พรที่ได้รับจากพ่อแม่ คือพรที่ประเสริฐที่สุดแล้ว บางคนนั้นมัวแต่เอาเวลาไปกราบไหว้คนอื่น จนลืมกราบไหว้พระอรหันต์ในบ้านของเรา คนที่รักเราโดยไม่มีข้ อแม้ใดๆ ให้เราได้แม้กระทั่ง

ชีวิตของเขา ในตอนที่พวกท่านทั้งสองยังอยู่ อย ากให้ดูแลและรัก พวกท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำให้ได้ ก่อนที่เราจะไม่มีโอ กาสได้ทดแทนบุญคุณ ได้ทำหน้าที่ ลูกที่ดี เพราะฉะนั้นอย่ าคิดได้ในตอนที่มันสายเกินไป และจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่า บนโลกนี้ไม่มีใครรักและหวังดี กับเราได้เท่าพ่อแม่ของเราอีกแล้ว

เราจะเห็นได้ว่าบางช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆจะทำให้เรามีความรู้สึกระลึกถึงความสำคัญ เพื่อที่จะรำลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถแสดงออ กความรักความห่วงใยได้ในทุกวัน โดยที่ไม่ต้องรอในช่วงเทศกาล

และในวันนี้เราได้มีความเชื่อเป็นคาถาบทสวดสำหรับการบูช าพ่อแม่ผู้ที่มีบุญคุณ ผู้ที่เป็นเหมือนพระในบ้ าน ให้สวดทุกวันก่อนที่เราจะทำการนอน ความเชื่อของคนโบราณว่าเอาไว้ว่า จะทำให้คุณมีแต่ความก้าวหน้า ความเจริญยิ่งขึ้นไป

บทสวดคาถาบูช าพ่อแม่ทำทุกวันก่อนนอน อานิสงส์ที่ตัวคุณจะได้รับจะทำให้ตัวคุณและครอบครัวมีความสุขมีความสงบ ชีวิตของคุณดำเนินไปอย่ างราบรื่น ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเข้ามา จะทำให้มีการก้าวหน้าในทุกๆด้าน ชีวิตดีขึ้น

หากว่าจะทำการสวดนั้นอย า กที่จะนำพวงมาลัยไปกราบไหว้พ่อแม่ก็สามารถทำได้ บทสวดจำไม่ได้ก็สามารถจดใส่กระดาษเล็กๆเอาไปท่องได้เ ท่านี้เราก็จะสามารถตอบแทนบุญคุณของพ่อกับแม่ได้

3 คาถาสวดบูช าพ่อแม่

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอ กราบสักการะบูช า อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตต าการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุ ก ข์ระทมสักเพียงใด

ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูช าเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นด ว ง ชีวา ขอปวงเทพไท้รั ก ษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง ( กราบ 1 ครั้ง )

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูช าแล้ว หากตัวเราสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอ กมะลิไปหนึ่ งขัน แล้วให้ตัวเรานั้นกล่าวว่า…

‘กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโ ท ษใดความผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณต า คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ข้าพเจ้าด้วย’

โดยหลังจากนั้นให้เราทำการราดน้ำลดมือลดเท้า ของผู้ที่เป็นพ่อแม่ เพื่อความเป็นสิริม ง ค ลให้กับตัวคุณเอง