สุดซาบซึ้ง 2 พระธิดา อยู่คอยเคียงข้างแม่ สานต่อพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมตา


จากกรณีประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2560 ในการนี้ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ จะเสด็จไปทรงเข้าร่วมประชุมวิชาการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมควบคุมโรคเขตพื้นที่ที่ถูกละเลย ขององค์การอนามัยโลก ในหัวข้อเรื่อง การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากสุนัขนั้น พบว่าครั้งพระองค์ท่านประทับอยู่ในประเทศก็ได้ทรงประชุมติดตามเรื่องดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ทั้งยังเห็นพระธิดาเข้าร่วมประชุมติดตามงานด้วยซึ่งทำให้พสกนิกรเห็นแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจต่อพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนโดยแท้ทั้งยังได้เห็นความผูกพันธ์ตลอดจนการสืบสานพระราชปณิธานอีกด้วย

ทั้งนี้หากย้อนกลับไปไม่นานก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ขณะเสด็จออก ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ด้วย

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเสด็จออก ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ก็เข้าทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ด้วย

อย่างไรก็ตามกรมพระศรีสวางควัฒนฯ เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กสุดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระขนิษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ 10 มีพระธิดา 2 พระองค์ ได้แห่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2530 ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง อีกทั้งยังเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2ZC2yJn