อุตุฯเตือน 2-6 ก.ค.นี้ เตรียมรับมือฝนตกหนัก จว.ริมแม่น้ำโขงเสี่ยงน้ำท่วม


เมื่อวาน (2 ก.ค.63) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 2-6 ก.ค.63 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน จะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ปัจจุบันมีปริมาณฝนตกหนักสะสม 24 ชั่วโมง ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอบุณฑริก และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มากกว่า 150 มิลลิเมตร และมีแนวโน้มตกต่อเนื่องไปอีก 1-2 วัน คาดการณ์ปริมาณฝนตกสะสมล่วงหน้า 1 วัน ในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงพบว่ามีปริมาณ 60-90 มิลลิเมตรและปริมาณฝนตกสะสมล่วงหน้า 3วัน พบว่ามีปริมาณมากกว่า 150 มิลลิเมตร อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนและการเกษตร

บริเวณที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้.

1. เฝ้าระวังน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมลำน้ำสาขาที่ไหลรวมลงแม่น้ำโขง ได้แก่ ลำโดมน้อย ลำโดมใหญ่ ในเขตพื้นที่ อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ ลำห้วยที่ไหลลงแม่น้ำโขง บริเวณ จังหวัดอำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม และ จังหวัดบึงกาฬ

2.ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า ๙๐ มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดยสามารถติดตามสถานการณ์น้ำรายชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ “waterinfo.onwr.go.th”

3.เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

4.เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ ในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ

5.ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้รับทราบ

ทีมา กรมอุตุ