บุญตาเหลือเกิน เผยสมุดบัญชีของ พ่อหลวง ร.9


ย้อนกลับเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ปี 2560 มีเพจเฟซบุ๊กชื่อ สารวัตรเถื่อน ได้โพสต์เรื่องแก่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยระบุข้อใจความว่า

แก่นปรัชญาพอเพียงของพ่อ “แค่ไม่ฟุ้งเฟ้อ ปฎิบัติด้วยความเพียร ความอดทน การที่ใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าได้” ทฤษฎีสั้นๆเข้าใจง่าย”

โดยทางเพจ สารวัตรเถื่อน ก็ยังโพสต์ภาพสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ของพระองค์ท่านไว้อีกด้วยบทความผู้สนับสนุน

บุญตาเหลือเกิน พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 คือแบบอย่างของการออม ความพอเพียง และในทุกๆ ด้าน นี้เป็นเพียงแบบอย่างที่ดีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

ถึงแม้วันนี้พ่อหลวงจะทรงเสด็จสู่สวรรค์คาลัย แล้วพ่อหลวงจะยังคงสถิตอยู่ในใจของลูกๆ ชาวไทย และทั่วโลกมิเสื่อมคลาย