501 คนไทยกลับจากคูเวต เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ถึงบ้านพบไข้สูง 10 ราย


เมื่อเวลา 00.00 น. วันที่ 30 มิ.ย.63 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยที่ ทยอยเดินทางมาจาก ประเทศ อเมริกา (ผ่านเกาหลีใต้)โดยวันนี้มีผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 3 เที่ยวบิน จากประเทศ คูเวต เกาหลีใต้ อเมริกา

โดยเที่ยวบินแรก จากประเทศ คูเวต โดยสายการบิน สลามแอร์ เที่ยวบินที่ OV1022 เครื่องลงเวลา 20.55 น. ผู้โดยสารจำนวน 119 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่ มีไข้สูงจำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม นำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วันตามมาตรการของรัฐ จำนวน 114 คน ที่เอเวนา บางนา

เที่ยวบินที่ 2 จาก ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 651 เครื่องลงเวลา 21.09 น. ผู้โดยสารจำนวน 142 คน เป็นนักการทูต จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 5 คน และเป็นประจำตัว 4 คน ผู้ติดตามจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม นำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 129 คน โรงแรมรัตนโกสินทร์ ส่วนผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 1 คน ไปโรงแรม เมอเวนพีค ถนนวิทยุ

เที่ยวบินที่ 3 เดินทางมาจากประเทศอเมริกา โดยสายการบิน เอเซียน่าแอร์ เที่ยวบินที่ OZ 741 เครื่องลงเวลา 23.10 น. ผู้โดยสารจำนวน 240 คน เป็น พระสงฆ์จำนวน 1 รูป และนายทหารจำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 205 คน โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ราชปรารถ โรงแรมบาซาร์ รัชดาภิเษก โรงแรมไบรท์ตัน บางนาและ ผู้โดสารเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 33 คน โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ราชปรารถ โรงแรมบาซาร์ รัชดาภิเษก โรงแรมไบรท์ตัน บางนา