คนมีรถแต่ผ่อนไม่ไหว ไฟแนนซ์ไม่ให้ พักหนี้ คืนรถดีไหม?


ช่วงที่เศรษฐกิจที่ย่ำแ ย่ เพราะวิก ฤตโ ค วิ ดแบบนี้ เ ชื่อว่า ต้องมีคนที่ประสบปัญหาผ่อนค่างวดรถไ ม่ไหว อีกทั้งติดต่อไปทางไ ฟแนนซ์ก็ไ ม่ได้รับการอนุมัติให้ให้พักชำระห นี้ ทั้งๆ ที่ก็เป็นลู กค้าที่ดีจ่ายค่างวดตรงเวลาเสมอ

อยากคืนรถ ให้มั นรู้แล้วรู้รอด แต่อีกใ จนึงก็กลั วว่าจะโดนไ ฟแนนซ์ฟ้ องร้องจ่ายค่าส่วนต่าง ค่าเสื่ อมสภาพ นั่นโน่นนี่ บลาๆๆ  แล้วจะทำยังไงดีล่ะแบบนี้?

ทางที่ดีที่สุด คือการไปปรึกษาทนายความ ซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ซึ่งทางเดียวที่คุณจะไ ม่โดน ฟ้อ ง หรือโดนฟ้ องมาก็สามารถสู้ได้ นั่นก็คือ

1 การทำหนังสือขอคืนรถให้กับไ ฟแนนซ์ นัดวันเวลาคืนรถในเอกสาร (สามารถให้ทนายความทำให้ได้)

2 นำรถไปคืนไ ฟแนนซ์ (ควรไปพร้อมกับทนายความ)

ถ้ายื่นหนังสือไป ยังไงก็มีคนฝั่งไ ฟแนนซ์มาเจอเรา (เผลอๆ อาจจะมาประนีประนอมอนุญาตให้พักชำระห นี้ช่วงหนึ่งได้ก็ขั้นตอนนี้แหละ) หรือมาในรูปแบบเอกสา รหนังสือบางอย่างให้เราเซ็น แต่ (อ่านต่อข้ อ 3)

3 อ ย่าไปเซ็นเอกส ารอะไรส่งๆ โดยที่ไ ม่ได้อ่านก่อน เพราะสิ่งที่คุณเซ็น อาจจะเป็นหนังสือประเภทรับสภาพห นี้ ที่จะทำให้โดนฟ้อ งที่หลังได้ หรืออาจจะเป็นหนังสือยอมรับผิ ด ว่าถ้าขายรถแล้วขาดราคา ไ ฟแนนซ์ ก็จะมาฟ้อ งเราในส่วนต่างนั้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว การจะคืนรถ เราจะต้องแน่ใ จว่า “เราไ ม่มีงวด ที่เราผิ ดนัดชำระห นี้”

ตรงนี้สำคัญที่สุด เพราะไ ม่อย่างนั้น เราก็จะไ ม่สามารถคืนรถได้ แต่ถ้าเราทำตามระเบียบ ชำระห นี้มาตลอด เราก็สามารถนำรถไปคืนได้ โดยค่างวดรถงวดถัดไปหลังจากที่คืนรถไปแล้ว เราก็ไ ม่ต้องจ่ายแล้วครับ

3 วิธีเอ าตัวรอด ผ่อนรถไ ม่ไหวปล่อยไ ฟแนนซ์ยึด ไ ม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่าง

1 ขายดาวน์ต่อให้คนอื่น

สามารถทำได้ แต่ติดต่อขอไ ฟแนนซ์ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ไ ฟแนนซ์เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อย ถ้ายังเป็นชื่อเราอยู่ เดี๋ยวมีปัญหาจะเดือ ดร้อน อ ย่าลืมทำสัญญาให้ดี สัญญาต้องระบุให้เราไ ม่ต้องรับผิ ดอะไรอีกนะครับ เสร็จแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นผ่อนต่อไป ถ้าคนอื่นไ ม่ผ่อนต่อ เราก็ไ ม่ต้องรับผิ ดชอบแล้ว เพราะชื่อคนเช่าซื้อไ ม่ใช่ชื่อเราแล้ว แบบนี้รอดแน่ เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 14324/2558 พิพากษาว่า ขายดาวน์ให้คนอื่นโดยแจ้งไ ฟแนนซ์แล้ว ไ ม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างอีก

2 ส่งรถคืนให้ไ ฟแนนซ์

กรณีนี้ ควรถามไ ฟแนนซ์ว่า เราต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมอีกหรือไ ม่อย่างไร ควรตกลงกันให้ดี ถ้าตกลงได้แล้วอย่ าลืมทำเป็นสัญญา สัญญาต้องระบุให้เราไ ม่ต้องรับผิ ดอะไรอีกนะครับ (ไ ม่งั้นโดนแน่) สัญญานี้อาจจะเป็นหลักฐานการส่งมอบรถด้วย แต่กรณีนี้ไ ม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะไ ฟแนนซ์คงไ ม่ยอม แต่ผมก็ต้องเขียนไว้เผื่อคนทำสัญญาไ ม่ใช่ไ ฟแนนซ์ อาจจะเป็นเจ้านายใ จดี ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้

3 ขายรถให้คนอื่นไปราคาเต็ม แล้วเอ าเงินไปโปะ

วิธีนี้อาจจะต้องเติมเงินเพิ่มอีกนิดหน่อย หากเราขายไปราคาถูก อย่ าลืมแจ้งไ ฟแนนซ์ก่อนจะขายรถด้วย ว่าเราจะขายรถ เพราะเล่มอยู่ที่ไ ฟแนนซ์อยู่แล้ว คุณก็เอ าเงินที่เขาซื้อรถเราไปจ่ายไ ฟแนนซ์ เรื่องก็จะจบแบบที่ไ ม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีก

ทุกอย่างอยู่ที่การตกลง และที่สำคัญ อย่ าลืมทำสัญญาให้เรียบร้อย สำคัญที่สัญญานี่แหละครับ เป็นตัวบ่งชี้เลยว่า เราต้องรับผิ ดต่อหรือไ ม่

ที่มา เพจ lawyerPaeNice, เพจสายตรงกฏหมาย