ลุ้นทั้งประเทศ วันนี้กับบทสรุป วันหยุดยาวชดเชยสงกรานต์ - SIAMBEST ลุ้นทั้งประเทศ วันนี้กับบทสรุป วันหยุดยาวชดเชยสงกรานต์ - SIAMBEST

ลุ้นทั้งประเทศ วันนี้กับบทสรุป วันหยุดยาวชดเชยสงกรานต์


ยังเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ และให้การติดตามบทสรุปกับมติวันหยุดชดเชยสงกรานต์ 2563 ที่ถูกเลื่อนไป สืบเนื่องจากเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ทว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลจะเลื่อนมาหยุดชดเชยให้ในช่วงวันที่ 8-10 กรกฎาคม

ซึ่งจะทำให้เป็นการหยุดติดต่อกับวันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา4 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 5 กรกฎาคม และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 6 กรกฎาคม ก่อนที่จะมีแต่ก็ยังไม่มีบทสรุปที่แน่ชัดแต่อย่างใดออกมานั้น

ล่าสุด วันนี้ 23 มิถุนายน 2563 นับว่าสถานการณ์ ในประเทศไทย เริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นมาก ๆ เนื่องจากไม่พบผู้ติดในประเทศแล้ว ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 28 วัน และทางรัฐบาลเองก็เริ่มผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เริ่มคลายล็อกดาวน์กิจกรรมกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ มีกระแสข่าวว่า วันนี้อาจมีการประชุม ครม. ในเรื่องวันหยุดสงกรานต์ 2563 จึงทำให้ประชาชนให้ความสนใจว่า ที่ประชุม ครม. ในวันนี้ จะมีการเสนอพิจารณาวาระเรื่องวันหยุดชดเชยสงกรานต์ หรือไม่ ซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป