กระทรวงพาณิชย์ จัดโปร ต้อนรับเปิดเทอม


เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ของ Co Vid 19 ทำให้น้องๆนักเรียนได้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปเป็นเวลานาน และจะกลับมาเปิดเทอมอีกในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐ มนตรี และ รมว พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน

Lot5 Back to school เป็นโครงการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน จะช่วยนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 10.7 ล้านคนที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาทตลอดโครงการ

และขอบคุณห้างค้าส่ง ค้าปลีก ห้างโมเดิร์นเทรดและผู้ผลิตทั้ง 7 บริษัท ที่เข้าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนกระทั่งถึงวันที่ 15 กรกฎาคม กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครอง

เพราะนอกจาก จะลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนแล้ว ยังลดราคาของอุปโภคบริโภคด้วย ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันปาล์ม ข้าวสาร น้ำตาลทรายก ปลากระป๋อง ผลิตภัณฑ์ซักล้าง เป็นต้น

สำหรับสินค้าที่มาร่วมลดราคา จะประกอบด้วย 6 หมวดสำคัญ ดังนี้

1)ชุดนักเรียน มีสินค้าเข้าร่วม 883 รายการ ลดสูงสุด 66 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย เสื้ออนุบาล ประถม มัธยม กางเกงอนุบาล กระโปรงนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

2)รองเท้าถุงเท้า มีสินค้าเข้าร่วม 79 รายการ ลดสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย รองเท้าหนังรองเท้ากีฬา รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้าลูกเสือ

3)กระเป๋า มีสินค้าเข้าร่วม 59 รายการ ลดสูงสุดลด 50 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย กระเป๋านักเรียน กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าดินสอ กระเป๋าเป้ล้อลาก

4)หนังสือเรียน มีสินค้าเข้าร่วม รายการ 397 ลดสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย แบบเรียนอนุบาล ประถม มัธยม นิทานไทย พื้นฐานการอ่านภาษาไทย หนังสืออ่านนอกเวลา

5)เครื่องเขียน มีสินค้าเข้าร่วม 160 รายการ ลดสูงสุดลด 50 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย ดินสอสี ปากกาเคมี ปากกาลูกลื่น วงเวียนปากกาลบคำผิด ดินสอ ดินสอกด ยางลบ ชุดระบายสี ไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ

6)สื่อการเรียนการสอน มีสินค้าเข้าร่วม 27 รายการ ลดสูงสุด 70

ซึ่งทั้ง 6 กลุ่มสินค้านี้ มีสินค้ามาร่วมลดราคาทั้งหมด 1605 รายการ เพื่อสนองต่อความต้องการ ตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถมและถึงชั้นมัธยมปลาย โดยลดราคาสูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และเริ่มลดราคาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะมาถึงนี้

ซึ่งผู้ปกครองสามารถหาซื้อได้ กับผู้จำหน่ายที่เป็นห้างค้าปลีกส่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มี 13 ห้าง ที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย

1)บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน

2)บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

3)บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน

4)บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

5)บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด มหาชน

6)บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

7)บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

8)บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด

9)บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน

10)บริษัท อิออน ไทยแลนด์ จำกัด

11)บริษัท สหลอว์สัน จำกัด

12)ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส์

13)บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

ขอบคุณ กระทรวงพาณิชย์